De Depressie Vereniging heeft een pool samengesteld van vrijwilligers die bijdragen aan onderzoeken van verschillende universiteiten of kennisinstituten. Deze onderzoeksvrijwilligers bekijken wat de onderzoeken inhouden, leveren hierop inhoudelijk commentaar en bekijken of de onderzoeken relevant zijn om de steun van de Depressie Vereniging te krijgen.

Met de inhoudelijke bijdrage die we leveren, kunnen we ervoor zorgen dat onderzoek beter aansluit bij de wensen van de patiënten. Daarnaast is het voor deze vrijwilligers ook heel leerzaam om aan onderzoeken mee te werken.

Voorbeeld

Sebastian, lid van de Depressie Vereniging, was twee jaar geleden als onderzoeksvrijwilliger betrokken bij onder meer twee verschillende onderzoeken:

  • het MARIO (Mood And Resilience In Offspring) onderzoek en
  • een onderzoek met de GGZ om het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20 procent te verlagen (dit onderzoek, SUPREMOCOL, is inmiddels afgerond).

Lees hier het interview dat destijds met hem gehouden werd, om een indruk te krijgen van wat het inhoudt om onderzoeksvrijwilliger te zijn.

Inloggen
Back To Top