Dit dossier Depressie en Medicatieafbouw is samengesteld in 2023 door de Depressie Vereniging in samenwerking met diverse onderzoekers en psychiaters. De informatie in dit dossier is gebaseerd op de documenten ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ (2018) en ‘Afbouwen Overige Antidepressiva’ (2023). Het kwam tot stand met steun van het Ministerie van VWS.

Inloggen
Back To Top