Samenwerken zit in het DNA van onze vereniging. Een aanzienlijk deel van onze leden is dan ook vrijwilliger binnen de vereniging en op die manier helpen we elkaar. Maar we werken ook graag samen met mensen, instellingen en bedrijven van ‘buiten’ de vereniging.

Zo werken we samen met instellingen op het gebied van mentale gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, instituten voor wetenschappelijk onderzoek, stichtingen en zorgbedrijven. We werken samen met collega patiëntenorganisaties en belangenorganisaties om de boodschap voor onze leden sterker naar buiten te brengen.

De Depressie Vereniging en bedrijven

Voor samenwerking met bedrijven staan we natuurlijk ook open. Soms kunnen dat kortdurende acties zijn die een direct voordeel opleveren voor onze leden, denk daarbij aan sportschool abonnementen of cursussen. Steeds vaker werken we ook duurzaam samen met grotere bedrijven en werkgevers die inzien dat wij als patiëntenorganisatie op het gebied van mentale gezondheid een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van medewerkers en de samenleving in het geheel. Samenwerking kan gaan van sponsoring tot aan het samen ontwikkelen van projecten.

Depressie op de werkvloer

Speciale aandacht geven we dit jaar aan ‘depressie op de werkvloer’. Dat doen we door samen met organisaties seminars op te zetten of informatie te verstrekken om depressie op de werkvloer bespreekbaar te maken en uiteraard om depressie te voorkomen. Op Blue Monday 2022 zullen we een nationale actie organiseren om aandacht te vragen voor ‘Depressie op de werkvloer’. Wil je daar als organisatie aan meedoen of wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met Wouter Dekker. w.dekker@depressievereniging.nl.

Wil je samenwerken met de Depressie Vereniging? Neem dan contact op met : info@depressievereniging.nl.

We werken samen met o.a.:

Amsterdam UMC • Erasmus MC • GGZ InGeest • Janssen Cilag • Maastricht UMC • MIND • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie • NedKAD • NIVEL • Pro Persona • Radboud UMC • VUMC • Trimbos Instituut • UMC Groningen • Universiteit Tilburg

Inloggen
Back To Top

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Op deze online plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd andere mensen met depressie ontmoeten.Je kunt ervaringen in het omgaan met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden, en vragen stellen aan andere ervaringsdeskundigen.

Op Depressie Connect gaat het om de vraag; “Wat heb je geleerd tijdens je depressie(s)?”.

Hier vallen veel verschillende thema’s onder, waar op de community ruimte voor is. Hoeveel ellende een depressie ook met zich meebrengt,

Depressie Connect is bedoeld om te praten over hoe jij met depressie leert leven. Iedereen die te maken heeft met depressie(s) en anderen met ervaringskennis wil treffen om de weg naar herstel te bespreken is welkom om deel te nemen aan de community.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Welkom op Depressie Connect! De online community voor naasten van mensen met depressie.

Op deze plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd, andere mensen ontmoeten die iemand met depressie in hun omgeving hebben.

Je kunt steun vinden bij anderen, zelf om hulp vragen, ervaringen over het leven met iemand met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden en vragen stellen.

Op Depressie Connect gaat het om het omgaan met de zorgen over en voor iemand met depressie. Naasten kunnen op Depressie Connect

ondersteuning vinden bij andere naasten. De community is bedoeld om jouw ervaringen als naaste te delen met lotgenoten.

Er is ruimte voor veel verschillende thema’s, bijvoorbeeld; “Wat helpt je in het (goed) omgaan met iemand met depressie in je omgeving?”,

“Waar loop je tegenaan in je relatie/vriendschap met die persoon en hoe ga je hiermee om?”.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.