Samenwerken zit in het DNA van onze vereniging. Een aanzienlijk deel van onze leden is dan ook vrijwilliger binnen de vereniging en op die manier helpen we elkaar. Maar we werken ook graag samen met mensen, instellingen en bedrijven van ‘buiten’ de vereniging.

Zo werken we samen met instellingen op het gebied van mentale gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, instituten voor wetenschappelijk onderzoek, stichtingen en zorgbedrijven. We werken samen met collega patiëntenorganisaties en belangenorganisaties om de boodschap voor onze leden sterker naar buiten te brengen.

De Depressie Vereniging en bedrijven

Voor samenwerking met bedrijven staan we natuurlijk ook open. Soms kunnen dat kortdurende acties zijn die een direct voordeel opleveren voor onze leden, denk daarbij aan sportschool abonnementen of cursussen. Steeds vaker werken we ook duurzaam samen met grotere bedrijven en werkgevers die inzien dat wij als patiëntenorganisatie op het gebied van mentale gezondheid een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van medewerkers en de samenleving in het geheel. Samenwerking kan gaan van sponsoring tot aan het samen ontwikkelen van projecten.

Depressie op de werkvloer

Speciale aandacht geven we dit jaar aan ‘depressie op de werkvloer’. Dat doen we door samen met organisaties seminars op te zetten of informatie te verstrekken om depressie op de werkvloer bespreekbaar te maken en uiteraard om depressie te voorkomen. Op Blue Monday 2022 zullen we een nationale actie organiseren om aandacht te vragen voor ‘Depressie op de werkvloer’. Wil je daar als organisatie aan meedoen of wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met Wouter Dekker. w.dekker@depressievereniging.nl.

Wil je samenwerken met de Depressie Vereniging? Neem dan contact op met : info@depressievereniging.nl.

We werken samen met o.a.:

Amsterdam UMC • Erasmus MC • GGZ InGeest • Janssen Cilag • Maastricht UMC • MIND • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie • NedKAD • NIVEL • Pro Persona • Radboud UMC • VUMC • Trimbos Instituut • UMC Groningen • Universiteit Tilburg

Inloggen
Back To Top