Kortdurende behandelingen zijn geschikt voor mensen bij wie nog niet zo lang sprake is van een depressie en die nog niet uit hun evenwicht zijn geraakt door de klachten.

Het doel van de hulp is om hen op weg te helpen zodat zij zich beter in staat voelen de problemen zelfstandig aan te pakken. De eigen competentie en zelfredzaamheid staan centraal. Er zijn verschillende namen voor kortdurende behandelingen of kortdurende interventies. Vrijwel altijd gaat het om één van de volgende twee soorten.

1. Begeleide zelfhulp

Er bestaan vormen van lotgenotencontact, die onder begeleiding van een hulpverlener plaatsvinden. Sommige ggz-instellingen organiseren zulke lotgenotengroepen. Ook is het mogelijk een cursus te doen, met individuele begeleiding, dit kan ook online. Je krijgt daarbij diverse opdrachten, waarbij je leert negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten en activiteiten. Bij e-health vind je veel van dit soort cursussen.

2. Activerende begeleiding

Deze vorm van therapie wordt ook wel problem solving therapy genoemd. De begeleiding bestaat uit een beperkt aantal gesprekken, ongeveer zes, alleen of in groepsverband. Het zijn meestal gesprekken in de ‘eerste lijn’, bijvoorbeeld met een maatschappelijk werker, een psycholoog of huisartsondersteuner (POH-ggz). Tijdens de gesprekken zoek je samen met de hulpverlener een oplossing voor problemen die je in het dagelijks leven ervaart. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld geldzorgen of relatieproblemen. Als het lukt de moeilijkheden in het dagelijkse leven terug te dringen, worden soms ook de depressieve klachten minder. Je krijgt dan weer het gevoel dat je zelf richting kunt geven aan je eigen leven. De begeleiding is gericht op het hier en nu en ook op het versterken van zelfmanagement: het vermogen om zelf plannen te maken voor beterschap en deze uit te voeren. Een variant van deze therapie is counseling. Terwijl je zelf je koers bepaalt, geeft de hulpverlener goede raad. Ook in deze gesprekken werk je toe naar meer inzicht in de eigen situatie, de eigen levensvragen en het zelf oplossen van problemen. Activerende begeleiding kan ook zinvol zijn voor mensen met langer durende psychische klachten, die daarnaast andere onopgeloste problemen ervaren in het dagelijks leven.

Inloggen
Back To Top