Als je lid bent van de Depressie Vereniging:

  1. Maak je deel uit van een off- en online community van mensen met depressie en hun naasten
  2. Heb je toegang hebben tot waardevolle informatie die jou kan helpen bij je herstel
  3. Kun je directe hulp ontvangen via één van onze vormen van lotgenotencontact: de Supportgroepen (fysiek in jouw regio of online per onderwerp), de Depressielijn (via telefoon) en het online hulpplatform Depressie Connect (ook anoniem, 24/7 beschikbaar).
  4. Kun je helpen om met elkaar de samenleving/media/politiek te informeren en bewustzijn over het omgaan met depressie te vergroten. We vinden het belangrijk dat er meer openheid komt over depressie.
  5. Kun je bijdragen aan het inbrengen van het patiëntperspectief in wetenschappelijk onderzoek om tot betere zorg te komen voor mensen die lijden aan depressie.
Inloggen
Back To Top