Word lid Doneer nu

Inzicht krijgen

Het is belangrijk kennis te vergaren over wat een depressie is en wat eraan te doen is. Wat kun je zelf en welke vormen van hulp zijn mogelijk? Een overzicht van de mogelijkheden.

  1. Verschillende websites geven goede informatie over depressie.
  2. Telefoonlijnen: voor wie even wil praten.
  3. Boeken: zelfhulpboeken en verhalen van ‘ervaringsdeskundigen’, die zelf een depressie hebben doorgemaakt (kijk ook bij Ervaringen).
  4. Voorlichting via de huisarts (‘psycho-educatie’).
  5. Mensen in je eigen omgeving of lotgenoten kunnen met hun feedback bijdragen aan een beter inzicht in je eigen situatie.

1. Websites over depressie

Naast deze site van de Depressie Vereniging (www.depressievereniging.nl) zijn er andere websites met betrouwbare en heldere informatie. Bijvoorbeeld:

2. Telefoonlijnen voor wie even met iemand wil praten

3. Boeken

Er zijn mooie boeken, geschreven door ervaringsdeskundigen of hun partners, zoals:

Kinderboeken

Om depressie uit te leggen aan kinderen is er een aantal kinderboeken over geschreven. Op deze pagina kun je een overzicht vinden.

Door te lezen over hun depressies, begrijp je steeds beter wat een depressie met je doet. Kijk ook bij ervaringen / downloads en links. Om lichte gevoelens van depressie te bestrijden kun je ook gericht aan de slag gaan met zelfhulpboeken, die je kunt downloaden. Je krijgt dan concrete tips om je beter te voelen. Er zijn zelfhulpboeken, die zijn opgezet als cursus of als een vorm van coaching. Soms is er eerst een kennismakingsgesprek, gevolgd door schriftelijke opdrachten. Zelfstandig en gericht aan je herstel werken aan de hand van literatuur, wordt ook wel bibliotherapie genoemd. Voorbeelden van zelfhulpboeken:

Gemaakt door Artemea in samenwerking met cliëntenorganisaties, waaronder het LOC Zeggenschap In Zorg en het Landelijk Platform GGz. De brochure helpt je een leefplan te maken: je eigen plan te trekken in plaats van je afhankelijk op te stellen van wat mensen in de omgeving je aanraden. Je vindt er informatie over wat een leefplan is, hoe het ‘werkt’ en wat je eraan hebt. Er staan hulpmiddelen in die je helpen te bedenken wat voor jou een prettig leven is en wat je nodig hebt aan ondersteuning. De brochure is voor leden van de Depressie Vereniging gratis te downloaden : leefplan ggz

4. Voorlichting via huisarts (Psycho-educatie)

Huisartsen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners geven psycho-educatie volgens richtlijnen, die gebaseerd zijn op de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie. Psycho-educatie is voorlichting: over wat een depressie is, het verloop ervan, wat je zelf kunt doen en wat de behandelmogelijkheden zijn. Als behandeling in aanmerking komt, krijg je uitleg over de behandelovereenkomst die je zelf af kunt sluiten met een hulpverlener, over medicatie en het belang van ‘therapietrouw’. Psycho-educatie helpt om je bewust te worden van wat er speelt en dat te leren accepteren. Deze voorlichting kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

5. Contact met lotgenoten

Een depressie is niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Het is belangrijk erover te praten met een partner, familie of vrienden. Dan loop je er niet alleen mee rond. Inzicht krijg je ook in contact met lotgenoten. Omdat zij vergelijkbare dingen doormaken (of doorgemaakt hebben), kunnen ze je het gevoel geven vrijwel niets te hoeven uitleggen. Je voelt je met een half woord begrepen. Dat kan een enorme bevrijding zijn. Je hoeft de schijn niet (meer) op te houden en kunt ook van elkaar leren. Kijk eens bij lotgenotencontact.

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital