Vertrouwenscontactpersoon gezocht (aanmelddatum verstreken)

Binnen onze vereniging vinden heel veel mensen steun door één van de vormen van lotgenotencontact die we aanbieden; via de fysieke of online supportgroepen, op ons online platform DepressieConnect of middels telefonisch contact via de Depressielijn.

Voor iedere vorm van lotgenotencontact geldt natuurlijk dat er sprake dient te zijn van een veilige omgeving; een plek waar deelnemers zich vertrouwd voelen om zich uit te spreken en er zorgvuldig wordt omgegaan met elkaar als persoon en hetgeen onderling wordt besproken.

Om die veilige omgeving zoveel mogelijk te waarborgen, doorlopen alle begeleiders van het lotgenotencontact eerst een training. Daarnaast besteden we aandacht om de kwaliteit van het lotgenotencontact verder te verbeteren.

Desondanks kan het gebeuren dat er iets plaatsvindt dat als onplezierig wordt ervaren. Dat kan een kleinere of grotere gebeurtenis zijn. Vanzelfsprekend heeft het de voorkeur om dat bespreekbaar te maken met de direct betrokkene(n), eventueel met hulp uit de eigen nabije kring.

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen die zich daar niet voor lenen en het belangrijk is om met een buitenstaander contact te kunnen hebben om de gebeurtenis te bespreken. Tot nu toe hebben zich dergelijke situaties gelukkig nog nauwelijks voorgedaan. Toch zijn we als bestuur van mening dat we hier een duidelijk en onafhankelijk aanspreekpunt voor willen creëren. Daarom zijn we op zoek naar twee leden die de rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) op zich willen nemen.

Wat doet een VCP?

Een VCP is luisterend oor en probeert samen met betrokkenen een zo goed mogelijke inschatting te maken van de situatie om zo te kunnen beoordelen welke eventuele vervolgstappen het beste kunnen worden gezet. Een VCP is daarmee eerste aanspreekpunt voor leden die te maken hebben gehad met enige vorm van ongewenst gedrag, verwijst door en rapporteert aan het bestuur. Het is niet de verantwoordelijkheid van de VCP om een inhoudelijke positie in te nemen of op te treden als mediator, maar beperkt zich tot de rol van procesbegeleider.

Iets voor jou?

Ben je een goede luisteraar, kun je evenwichtig omgaan met emotievolle gebeurtenissen en ben je in staat om situaties vanuit verschillende perspectieven te beoordelen? En ben je geïnteresseerd in het vervullen van de rol van vertrouwenscontactpersoon binnen de Depressie Vereniging of wil je hier meer informatie over inwinnen?

Neem dan graag contact op met Eric de Wit (e.dewit@depressievereniging.nl)

Inloggen
Back To Top