Heeft u vaker een depressieve periode meegemaakt en bent u momenteel hersteld? U kunt dan bijdragen aan het SMARD onderzoek . Dit onderzoek wil  terugval bij depressie eerder herkennen en voorkomen met gebruik van uw smartphone. 

Doel van het onderzoek

Mensen die meerdere depressieve episodes hebben doorgemaakt hebben een hoger risico op een terugval/recidief. Deze terugval wordt vaak (te) laat herkend. Hoewel er psychotherapieen bestaan die de kans op een terugval verminderen, zouden we graag meer invloed uitoefenen op onderliggende psychologische processen die verband houden met het risico op terugval.

Wij willen in het Smartphone Montoring and cognitive bias modification Against Recurrence of Depression (SMARD) onderzoek met behulp van
1. passieve monitoring van sociale activiteiten met uw smartphone en
2. een 3-weekse training op uw smartphone proberen de herkenning van terugval en de onderliggende mechanismen daarbij te verbeteren.

Met dit onderzoek willen de onderzoekers te weten komen of de twee speciale Apps helpen. Enerzijds om een dreigende terugval vroegtijdig te kunnen herkennen en anderzijds of een hersentraining de gevoeligheid voor een terugval kan beïnvloeden.

Wie kan meedoen?

  • volwassen mannen en vrouwen (18-65 jaar) met meerdere periodes van depressie,
  • bij wie de symptomen van depressie nu verdwenen (in remissie) zijn
  • een smartphone bezitten en gebruiken

Uw geschiktheid voor deelname wordt in een telefonische screening onderzocht. Uw eventuele normale depressiebehandeling wordt door de studie niet beïnvloedt.

Wat houdt deelname in? 

Deelnemers krijgen na een eerste set metingen gedurende 3 weken een cognitieve training aangeboden. Na afloop vinden opnieuw metingen plaats. Hierna komt u in een vervolgfase waarin u 3 maandelijks wordt gebeld om te kijken hoe het met u gaat en of er (onverhoopt) een terugval is opgetreden.

Meer informatie en deelnemen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Radboudumc.

Op deze website kunt u meer lezen over het onderzoek en kunt u zichzelf aanmelden voor de studie.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar smard.psy@radboudumc.nl.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

In dit onderzoek willen de onderzoekers mensen helpen om minder vaak een terugval in depressie te krijgen en/of zo’n terugval eerder te herkennen. Dit zal de last die mensen hebben van terugkerende depressie verminderen. Als patiënten minder vaak terugvallen na een depressie, maakt dat hun leven beter.

Inloggen
Back To Top