Word lid Doneer nu

Waaruit moet de begeleiding bij het gebruik van antidepressiva minimaal bestaan?

  1. Een psychiater / huisarts stelt een diagnose en bepaalt of er sprake is van een depressie, depressieve klachten of een angststoornis.
  2. Als je een depressie hebt, moet ook de zwaarte van de depressie te worden vastgesteld. Dat is belangrijk om te bepalen of antidepressiva zinvol kunnen zijn. Het vaststellen van de zwaarte van je depressie gebeurt meestal met een speciale vragenlijst. Daarna zal de arts samen met jou bekijken of het zinvol kan zijn om antidepressiva te gaan gebruiken. Bij een matig tot ernstige depressie of een angststoornis kunnen antidepressiva namelijk goed werken, maar bij depressieve klachten of een lichte depressie hebben ze meestal geen effect. Als je hebt besloten om antidepressiva te gebruiken zal de arts met je bespreken welk antidepressivum geschikt is en welke bijwerkingen eventueel kunnen optreden.
  3. In de opbouwfase houdt de arts in de gaten of de medicijnen effect hebben en of je last hebt van bijwerkingen.
  4. Ook als de medicatie therapie eenmaal goed loopt, is het belangrijk dat hij tussentijds steeds op bijwerkingen let.

 

Kijk op mijnmedicijn.nl voor persoonlijke ervaringen met antidepressiva

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital