Word lid Doneer nu

Is er informatie over de gevolgen van het gebruik van antidepressiva op de lange termijn?

Er is weinig bekend over de risico’s en gevolgen van gebruik van antidepressiva op langere termijn. Daarom roept de Depressie Vereniging wetenschappers en behandelaars op na te gaan of er internationaal onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en zo nodig onderzoek te initiëren. Dit geldt ook voor de juiste manier om antidepressiva af te bouwen.

Bekend is wel dat bij langdurig gebruik door ouderen het gevaar op vallen kan toenemen, met de kans op heupfracturen en andere botbreuken. Ook worden sommige mensen bij langdurig gebruik van antidepressiva dikker. Tot slot kan er door het gebruik van zowel tricyclische middelen als SSRI’s (zie Welke soorten antidepressiva zijn er?) een tekort ontstaan van natrium (hyponatriëmie). Dit heeft vooral gevolgen op neurologisch gebied: apathie, spierkrampen, hoofdpijn, onrust en misselijkheid. Als er niet wordt ingegrepen kan een natriumtekort zelfs leiden tot epileptische aanvallen, coma en overlijden. Dit is echter zeer zeldzaam.

 

Kijk op mijnmedicijn.nl voor persoonlijke ervaringen met antidepressiva.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital