Word lid Doneer nu

Is combinatie van antidepressiva met andere therapievormen gewenst?

Een combinatie van medicijnen met andere therapie is vaak aan te bevelen. In de eerste plaats krijg je psycho-educatie: uitleg over wat een depressie is en over de werking van de medicatie. Daarnaast praat de behandelaar met je over wat je kunt doen om zelf de klachten aan te pakken.

De combinatie van antidepressiva met psychotherapie (‘pillen en praten’) werkt vaak beter dan afzonderlijke behandelingsvormen. Zeker bij ernstige en bij terugkerende depressies.
Bekende werkzame therapievormen bij depressies en angststoornissen zijn:

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is een kortdurende psychotherapie (14 tot 16 sessies). De behandeling bestaat uit het kritisch ter discussie stellen en daarmee corrigeren van onjuiste en ondermijnende denkbeelden die iemand over zichzelf heeft. Daarnaast worden angstige gedachten aangepakt. Cognitieve therapie gaat niet op zoek naar de ‘onderliggende’ aanleiding van deze negatieve gedachten en wordt praktisch altijd gecombineerd met het oefenen van gedragstechnieken.

Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie is een kortdurende (16 tot 20 sessies) psychotherapie, die per sessie ongeveer een uur duurt. In overleg wordt één van de volgende vier thema’s gekozen om de aandacht op te richten.

De therapie is gericht op het samen met de patiënt afgesproken aandachtspunt (“focus”).

Kortdurende psychodynamische therapie

Bij depressie kan kortdurende psychodynamische therapie verlichting geven. Volgens de psychodynamische benadering kennen mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. In sommige gevallen kunnen deze bewuste en onbewuste drijfveren met elkaar botsen. Gedurende de psychodynamische psychotherapie leert de patiënt contact te maken met de onbewuste processen en krijgt hij van de therapeut begeleiding bij zijn oplossingsvermogen.

Alternatieven voor behandeling, afhankelijk van het type depressie en van de wensen en behoeften, zijn:

Hardlopen (running therapy)

Verschillende vormen van fysieke inspanning lijken een positief effect te hebben bij de behandeling van depressie. Een van de vormen die als behandeling wordt aangeboden is runningtherapie, waarbij iemand regelmatig (alleen of in een groep) gaat hardlopen.

Gedragsinterventies

Uiteenlopende gedragstherapeutische interventies worden wel toegepast bij mensen met depressieve klachten. Allerlei suggesties komen aan bod. Een lijst opstellen van alle dingen die iemand vroeger leuk vond om te doen bijvoorbeeld, en daar per dag twee van doen, bijvoorbeeld niet tv kijken, wel de krant lezen, het structureren van de dagen met een vast dagnachtritme, zichzelf dwingen voor 12 uur ’s ochtends naar buiten te gaan, elke dag minstens één contact te hebben enzovoorts.

Lichttherapie

Mensen die een (seizoensgebonden) winterdepressie hebben kunnen baat hebben bij lichttherapie. Hierbij krijgt de patiënt een lamp aangeboden die het zonlicht nabootst. De meest voorkomende, over het algemeen lichte bijwerkingen zijn vermoeide ogen, misselijkheid en hoofdpijn.

Elektroconvulsieve therapie (ECT)elektroshock(therapie)

Door het met elektriciteit opwekken van een epileptische aanval kunnen met name levensbedreigende en therapieresistente depressies worden behandeld. ECT wordt slechts in uiterste gevallen toegepast, zoals bij een levensbedreigende situatie (als iemand door somberheid niet meer wil of kan eten of drinken) of bij depressieve patienten bij wie eerdere intensieve behandelingen niet tot verbetering hebben geleid (therapieresistente depressie). ECT-behandeling wordt onder narcose uitgevoerd en is een veilige behandelingsvorm die alleen in gespecialiseerde instituten mag worden uitgevoerd.

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS)

Dit is een neurofysiologische techniek waarbij door middel van magnetische velden stroom wordt opgewekt in het brein, waardoor hersengebieden kunnen worden gestimuleerd of juist geremd. rTMS is een behandeling die overwogen kan worden bij therapieresistente depressies. rTMS is waarschijnlijk effectief, hoewel bij therapieresistente depressie ECT waarschijnlijk effectiever is.

Stimulatie van de Nervus Vagus (NVS) en Diepe hersenstimulatie (DBS)

NVS en DBS worden momenteel alleen in onderzoeksverband aangeboden bij therapieresistente depressie en zijn geen routinebehandelingen.

Sint-Janskruid

Sint-Janskruid is een alternatief voor antidepressiva bij mensen met een lichte tot matig ernstige depressie die liever geen psychotherapie of reguliere antidepressiva willen. Sint-Janskruid is een plant met een antidepressieve werking. Net als andere medicijnen tegen depressiviteit beïnvloedt Sint-Janskruid de lichaamseigen stoffen in de hersenen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Hoe het precies werkt is nog niet helemaal bekend. De werkzaamheid van Sint-Janskruid op lange termijn is nog onduidelijk. Het voordeel van Sint-Janskruid is dat het weinig bijwerkingen heeft.

Gebruik je andere geneesmiddelen, bespreek dit dan vooraf met je zorgverlener omdat er gevallen bekend zijn waarbij Sint-Janskruid de werkzaamheid van andere geneesmiddelen beïnvloedt. Er kunnen zelfs gevaarlijke interacties optreden.

 

 

Kijk op mijnmedicijn.nl voor persoonlijke ervaringen met antidepressiva

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital