Vacature voor twee bestuursleden voor de Depressie Vereniging

Wie zijn wij?

De Depressie Vereniging is een vereniging van en voor mensen met depressieve klachten en hun naasten. De ca.1200 leden van de vereniging helpen elkaar als lotgenoten door middel van een telefoonlijn, forum en supportgroepen, zowel fysiek als online. De leden zijn ook verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en kennen een algemene ledenvergadering. De Depressie Vereniging is het landelijk aanspreekpunt voor het Ministerie van VWS, de academische (kennis)centra gespecialiseerd in depressieonderzoek, zorgverzekeraars, werkgevers- en werknemersorganisaties en media als het gaat om depressie.

Wat willen wij?

De Depressie Vereniging wil de ingezette koers richting een meer professionele organisatie voortzetten en zorgdragen dat ook in de toekomst (meer) mensen gebruik kunnen maken van de diensten van deze vereniging. Daarvoor is meer nodig dan wat er nu is. Dat gaat om mensen en middelen  om de kerntaken (lotgenotencontact, informatievoorziening en bijdrage aan onderzoek) uit te kunnen voeren. Daarnaast wil de vereniging zorgdragen voor een geolied proces van onder andere deelname aan lotgenotencontact zonder het bestaan van een wachtlijst.

Wie zoeken wij?

Het bestuur is een uitvoerend bestuur. De onbezoldigde bestuursleden zijn actief betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Ze formuleren gezamenlijk de doelen en zorgen actief dat deze worden gerealiseerd, tezamen met de ca. 10 coördinatoren en overige vrijwilligers (ca. 150 in totaal). We komen momenteel handen tekort om de vereniging zo goed mogelijk te laten lopen en te kunnen laten groeien. De rol van het bestuurslid kan onderling worden afgestemd op basis van zijn/haar capaciteiten, bv communicatie, relatiebeheer, lobby, fondsenwerving, vrijwilligersmanagement, kwaliteit.

Wie ben jij?

  • je hebt affiniteit met depressie, hetzij zelf, hetzij als naaste;
  • je bent 8 uur per week beschikbaar (waarvan 2,5 uur per maand voor bestuursvergadering, merendeels online);
  • je bent bereid je actief in te zetten;
  • je bent in staat om met anderen samen te werken;
  • je hebt capaciteiten die de vereniging verder kan helpen, bijvoorbeeld ervaring met fondsenwerving dan wel commercieel talent om na te denken over fondsenwerving; en/of een kei in communicatie communicatie; en/of kennis van organisatiemanagement, strategie of financiën; en/of kennis van het zorgstelsel, met medische kennis of een achtergrond in de zorg dan wel een ervaringsdeskundigen met visie en ideeën.

Wat bieden we jou?

We bieden jou de mogelijkheid om betekenisvol te kunnen zijn voor anderen me depressieve klachten. Je krijgt bovendien de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen.

Procedure

Indien je geïnteresseerd bent of vragen hebt, stuur dan, bij voorkeur vóór 1 september a.s. een mail met toelichting naar bestuur@depressievereniging.nl.

Inloggen
Back To Top