Word lid Doneer nu

Vacature voor een bestuurslid Community

22 december 2021

Ter versterking van het bestuur van de Depressie Vereniging zijn we op zoek naar een bestuurslid Community.

De Depressie Vereniging is dé landelijke patiëntenvereniging van én voor mensen met depressie en hun naasten, en stelt zich een samenleving ten doel waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

Sinds de oprichting in 2010 hebben we een belangrijke positie kunnen innemen: door voorlichting te geven, het ondersteunen van lotgenotencontact (via zo’n 70 supportgroepen, het online platform Depressie Connect en een telefonische hulplijn) en door betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. De Depressie Vereniging is erkend voor het ministerie van VWS en zorgverzekeraars, en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Binnen onze vereniging zijn vele honderden mensen actief; als gespreksbegeleider of onderzoeksvrijwilliger, als deelnemer aan één van de vele supportgroepen of als communicatievrijwilliger. We beseffen maar al te goed dat het al deze actieve leden samen zijn die de kurk vormen waar de vereniging op drijft. Of anders gezegd: dat de Depressie Vereniging een community vormt, waar ieder op zijn of haar manier iets van waarde bijdraagt en tegelijkertijd iets van waarde ophaalt.

De Depressie Vereniging als community willen we graag de komende jaren verder uitbouwen. Door gerichter op te halen wat voor onze (potentiële) leden van waarde zou kunnen zijn om zich actief binnen de vereniging in te zetten, door de verbinding die vrijwilligers met elkaar en de vereniging ervaren nog verder te versterken. Zodat we als vereniging in alle opzichten nog verder kunnen groeien tot een nog waardevollere community.

Daarom zijn we op zoek naar een nieuw collega-bestuurslid, van wie we vragen het voortouw te nemen in de verdere uitbouw van de Depressie Vereniging als community. Heel concreet betekent dit:

 • Bijdragen aan de verdere vorming van een hechte vereniging, waarbij de interne communicatie tussen leden, vrijwilligers, bestuur en bureau zo goed mogelijk wordt georganiseerd.
 • Groei van het aantal leden, deelnemers aan het lotgenotencontact en actieve vrijwilligers.
 • Initiatief nemen en samen met de collega-bestuurders het ontwikkelen van het strategisch beleid van de vereniging.
 • Het ten dele zelf uitvoeren van operationele werkzaamheden, die samenhangen met het beleid rondom de verdere vorming van de Depressie Vereniging als community.

De vereniging werkt bijna volledig met vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor de vereniging en bestuursleden die hun werk onbezoldigd doen. Daarnaast hebben we een klein bureau met betaalde krachten.

Gezien de kleine omvang van het bureau hebben de werkzaamheden van onze bestuurders zowel een strategisch, tactisch als operationeel karakter. We spreken dan ook van een ‘werkbestuur’.

 

Ons aanbod
Wij bieden deze voor ons nieuwe plek aan binnen ons bestuur, van waaruit het mogelijk is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een grote problematiek, zowel op het niveau van individuele mensen die kampen met depressie, als ook op maatschappelijk niveau. Dat geeft veel voldoening. De basis van de vereniging is op orde, 2022 is organisatorisch echter een overgangsjaar. Er is een kans om nu een grote hand te hebben in de verdere groei van de vereniging. Daarbij is er veel vrijheid om dingen naar eigen inzicht op te pakken.

Wij vragen

 • Een sociaal en communicatief persoon.
 • Wezenlijke betrokkenheid met het onderwerp depressie.
 • Pragmatisch, resultaatgericht en hands-on.
 • Teamspeler.
 • Beschikbaarheid van gemiddeld 4 uur per week (waaronder 1 x per maand een bestuursvergadering van 2 uur).

 

Bij voorkeur

 • Ervaringsdeskundig met depressie.
 • Kent de wereld van de patiëntenverenigingen/ zorg/ hulpverlening.

 

Reageren
We zien jouw sollicitatie en motivatie met veel plezier tegemoet via info@depressieverening.nl o.v.v. ‘Vacature bestuurslid Community’. Heb je nog vragen of wil je je interesse voor de functie alvast kenbaar maken, dan kun je contact opnemen met Wouter Dekker (voorzitter), via w.dekker@depressievereniging.nl.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital