Word lid Doneer nu

Vacature: penningmeester bestuur

23 februari 2018

De Depressie Vereniging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten. De Depressie Vereniging is in 2010 opgericht.

Onze missie

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

Vereniging in opbouw

De vereniging is voor een deel nog in opbouw, maar draagt niettemin al de verantwoordelijkheid voor een flink aantal continue activiteiten en projecten. Voorbeelden zijn:

 • een landelijk netwerk van supportgroepen
 • informatievoorziening via de website, mailcontacten en de jaarlijkse Landelijke Dag
 • advies over en deelname aan beleidszaken als de Zorgstandaard en onderzoek op het terrein van depressie

Voor het bestuur van de Depressie Vereniging zijn we op zoek naar een

penningmeester

Taken

 • is het eerste aanspreekpunt voor de financiën van de vereniging
 • houdt contact met het administratiekantoor i.v.m. kwartaal- en jaar rapportages
 • overlegt met de directeur over financiën van de vereniging
 • bespreekt per kwartaal de aangeleverde kwartaalcijfers met het bestuur
 • stelt conceptbegroting op voor het bestuur aan het eind van het boekjaar
 • brengt financieel jaarverslag in bestuur (in maart van het nieuwe jaar)
 • zorgt voor publicatie van (samenvatting) financiële jaarverslag op website 

Profiel

 • Adequaat opleidingsniveau en een financiële achtergrond
 • Onderschrijft missie, visie en beleid van de Depressie Vereniging 
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Teamspeler
 • Ervaringsdeskundigheid met depressie is geen voorwaarde
 • Pro-actief
 • Gezonde dosis humor

Overige informatie

De vereniging heeft een klein bureau in Amersfoort. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur van de vereniging. De Depressie Vereniging is lid van het Landelijk Platform GGZ. De bestuursleden van de Depressie Vereniging vervullen hun rol onbezoldigd. Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen. De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week.

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met Stefan Pool, de secretaris van de Depressie Vereniging, via info@depressievereniging.nl. 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital