Word lid Doneer nu

Vacature: bestuurslid vrijwilligers

9 mei 2016

De Depressie Vereniging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten. De Depressie Vereniging is in 2010 opgericht.

Onze missie

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om (uiteindelijk weer) te kunnen participeren in de samenleving.

Activiteiten en projecten

De vereniging is voor een deel nog in opbouw, maar draagt niettemin al de verantwoordelijkheid voor een flink aantal continue activiteiten en projecten. Voorbeelden zijn:

 • lotgenotencontacten door middel van gespreksgroepen en de Depressielijn
 • informatievoorziening via de website, via mailcontacten en (thema)bijeenkomsten
 • advies over en deelname aan beleidszaken als de Zorgstandaard en onderzoek op het terrein van depressie.

De Depressie Vereniging is een vrijwilligersorganisatie. De meeste vrijwilligers zetten zich in als gespreksbegeleider voor de lotgenotengroepen. Daarnaast zijn er nog vrijwilligers actief op het bureau en in de pr en de informatievoorziening.

Voor het bestuur van de Depressie Vereniging zijn we op zoek naar een

bestuurslid met de portefeuille vrijwilligers

Taken

 • formuleren van vrijwilligersbeleid: beloning, overeenkomst etc.
 • contact houden en overleg voeren met de vrijwilligerscoördinator
 • contact houden en overleg voeren met de nog te werven landelijk coördinator lotgenoten
 • in kaart brengen mogelijkheden Depressielijn
 • meedenken over de regionalisering van het lotgenotencontact

Deze bestuurdersfunctie is nieuw en zal daarom tijdens de uitvoering van de functie nadere invulling krijgen.

Profiel

 • Adequaat opleidingsniveau, bijv. HR-achtergrond
 • Ervaring in werken met mensen
 • Onderschrijft visie, missie en beleid van de DV
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Teamspeler
 • Ervaringsdeskundige of affiniteit met mensen met depressieve klachten
 • Flexibele instelling
 • Pro-actief
 • Gezonde dosis humor

Achtergrondinformatie

De vereniging heeft een klein bureau in Amersfoort. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur van de vereniging. De Depressie Vereniging is lid van het Landelijk Platform GGZ.

De bestuursleden van de Depressie Vereniging vervullen hun rol onbezoldigd. Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen. De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week.

Belangstelling?
Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met de directeur van de Depressie Vereniging, Nathalie Kelderman: n.kelderman@depressievereniging.nl of via 06-53266806. (I.v.m. vakantie graag bellen vanaf 17 mei.) 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital