Word lid Doneer nu

Vacature bestuurslid: communicatie en PR

22 augustus 2018

De Depressie Vereniging is een vereniging voor patiënten en hun naasten. De primaire taak is om mensen met een depressie en hun naasten te ondersteunen, te informeren, onderling contact te faciliteren en hun belangen te behartigen. Onze leden worden door vele vrijwilligers bijgestaan.  Onderstaande missie staat centraal binnen de vereniging:

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

De Depressie Vereniging is de afgelopen jaren gegroeid en onderneemt een aantal continue activiteiten en projecten. Voorbeelden zijn:

 • lotgenotencontacten door middel van supportgroepen (inmiddels een landelijk netwerk van 70 groepen)
 • informatievoorziening via de website, via mailcontacten en (thema)bijeenkomsten
 • advies over en deelname aan beleidszaken als de Zorgstandaard en onderzoek op het terrein van depressie.

De Depressie Vereniging is een vrijwilligersorganisatie. De meeste vrijwilligers zetten zich in als gespreksbegeleider voor de supportgroepen. Daarnaast zijn er nog vrijwilligers actief op het bureau, in de communicatie en bij wetenschappelijk onderzoek.

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid communicatie en PR voor het bestuur van de Depressie Vereniging.

 

Taken:

 • Opstellen en bewaken communicatiestrategie
 • Opstellen en bewaken plan voor ambassadeurs van de DV
 • Contactpersoon voor (nieuwe) ambassadeurs
 • Eerste aanspreekpunt voor de media
 • Bedenken ledenwerfacties
 • Signaleren communicatiekansen

 

Kennis en ervaring:

Meerdere jaren werkervaring op het gebied van communicatie en pr, liefst zowel op uitvoerend als strategisch niveau.

We vinden het daarnaast belangrijk dat je affiniteit en/of ervaring hebt met de doelgroep en bereid bent waar nodig zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Gedragscompetenties:

 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Hands on mentaliteit
 • Plannen en organiseren
 • Flexibel
 • Zorgvuldig
 • Humor

 

Overige informatie:

De Vereniging heeft een klein bureau in Amersfoort. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur van de Vereniging. De Depressie Vereniging is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

 

De bestuursleden van de Depressie Vereniging vervullen hun rol onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen. De tijdsbesteding is gemiddeld 5 uur per week. Bestuursvergaderingen vinden plaats in de provincie Utrecht.

 

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze veelzijdige bestuursfunctie en wil je de Depressie Vereniging helpen haar doelen te verwezenlijken? Neem dan contact op met Nathalie Kelderman, de directeur van de vereniging: n.kelderman@depressievereniging.nl, 06-53266806.

 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital