Word lid Doneer nu

Uitnodiging voor deelname cliëntenpanel over vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGz

24 september 2014

De Stichting PVP geeft een aantal malen per jaar een krant uit. Hierin informeren wij cliënten en geïnteresseerden over ons werk, over (juridische) ontwikkelingen op het gebied van cliënten-rechten en hoe deze in de praktijk al dan niet vormkrijgen.

In ons volgende nummer willen wij aandacht besteden aan het Argus-rapport. In dit rapport worden de uitkomsten gepubliceerd van een landelijke onderzoek naar vrijheidsbeperkende interventies (voorbeelden: nood- of dwangmedicatie, separatie, insluiting op eigen kamer etc.) in de Nederlandse ggz in de periode 2008-2012. Het streven in de Nederlandse GGZ was en is om landelijk de jaarlijkse vrijheidsbeperkingen met tien procent te laten afnemen.

Dit rapport laat onder andere zien dat er in deze gehele periode een gemiddelde afname heeft plaatsgevonden van vrijheidsbeperkende interventies van vijftig procent. Er is echter ook te zien dat de percentages niet overal per jaar met tien procent afnamen.

Er zijn instellingen die het goed doen en instellingen waar dit niet goed gaat. Ook bestaat er nog steeds een percentage cliënten dat langdurig wordt gesepareerd en waar per jaar nauwelijks iets voor is verbeterd.

Het is een rapport aangaande de stand van zaken over vrijheidsbeperkende interventies. Het roept vragen op over hoe de Nederlandse GGZ ervoor staat en wat er nog moet gebeuren en veranderen.

Downloads
Rapport: Argus, Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg (pdf)
Rapport: Zes jaar Argus, Vrijheidsbeperkende interventies in de GGz in 2012 en ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren (pdf)

Invalshoeken

Voor onze volgende krant willen we graag in gesprek gaan met mensen die met dwang en drang en andere vrijheidsbeperkingen werken of hiermee te maken hebben gehad. We willen graag in gesprek komen met GGZ Nederland, de LPGGz, de IGZ, de makers van het rapport en niet in de laatste plaats met u: de mensen die rechtstreeks te maken hebben gehad met dwang en drang. Vanuit deze verschillende invalshoeken hopen we voor de winter van 2014 een mooie, belangwekkende krant te kunnen maken.

Cliëntenpanel

Eenmalig willen we over dit thema in gesprek gaan met een cliëntenpanel bestaande uit zes cliënten uit heel Nederland. Uiteraard sturen we u het (lijvige) rapport ter voorbereiding toe.
Het gesprek zal geleid worden door Roeland Hofstee en Theo van Veldhuizen, beiden PVP.

Mogelijke vragen

We willen u alvast een aantal vragen voorleggen waar wij mogelijk met elkaar over kunnen spreken. We zetten ze voor u op een rijtje:

  • Wat vindt u van reductie van dwang? Vindt u dat een goede zaak of denkt u er anders over?
  • In het rapport wordt onder de term dwangmedicatie alleen parenterale toediening (de toedieningsvorm anders dan via het maag-darmstelsel, dus meestal per injectie) met fysiek verzet, gemeten, in tegenstelling tot alle andere vrijheidsbeperkende interventies waarbij alle verzet wordt gemeten. Verbaal verzet tegen dwangmedicatie is niet meegeteld. Hoe kijkt u hier tegenaan?
  • Is er altijd met u – nadat u met dwang of drang te maken hebt gehad – geëvalueerd en/of is er gevraagd naar uw mening?
  • Er is een tendens te bespeuren naar (gemiddeld) minder lang separeren. Herkent u dit, en denkt u dat er weliswaar misschien minder lang, maar mogelijk wel vaker gesepareerd wordt?
  • Het blijkt, dat als mensen langer in separatie zitten, door veel instellingen niet het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) wordt ingeschakeld, zoals wel is afgesproken. Had u wel eens gehoord van het CCE, of ermee te maken gehad? En wat is uw mening over het feit dat het CCE zo weinig ingeschakeld wordt?
  • Wilt u de cijfers bekijken in het rapport over de zorginstelling waar u in behandeling bent geweest? Wij zijn benieuwd of uw ervaring overeenkomt met de cijfers uit het rapport.

Datum, tijd en locatie
Ons gesprek hierover vindt plaats op woensdag 1 oktober 2014 van 11.00 uur tot 13.00 uur bij:
Stichting PVP
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT
T. 030 – 271 83 53

Reisvergoeding en lunch
Uiteraard worden uw reiskosten door ons vergoed en ontvangt u een onkostenvergoeding van 50 euro.
Na ons gesprek kunt u – mocht u dat willen – bij ons een lunch gebruiken.

Aanmelding & Contactpersoon
Wilt u deelnemen en/of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met André de Mol,
telefoon: 030-2718353. Tevens kunt u mailen met: redactie@pvp.nl

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital