Word lid Doneer nu

Terugvalpreventie: wat weten en willen patiënten?

4 juni 2014

Het voorkomen van terugval bij angst en depressie is belangrijk, aangezien de terugvalpercentages voor beide aandoeningen hoog zijn. Er zijn enkele terugvalpreventie groepstrainingen ontwikkeld, maar het aanbod binnen de GGZ is nog gering. Mensen die voor terugvalpreventie in aanmerking komen, willen vaak niet meedoen. GGZ inGeest heeft, met subsidie van Fonds Psychische Gezondheid, een kwalitatief onderzoek gedaan naar redenen om wel of niet deel te nemen aan terugvalpreventie groepen. Mensen die hersteld zijn van een angststoornis of depressie zijn hierover geïnterviewd.

De belangrijkste bevindingen waren:

  • Patiënten zijn onvoldoende op de hoogte van het terugkerende karakter van angststoornissen en depressieve stoornissen.
  • Als patiënten wel op de hoogte zijn zien ze niet altijd het nut van terugvalpreventie, of vinden ze het aanbod niet aantrekkelijk.
  • Mensen zijn wel bereid om deel te nemen aan terugvalpreventie als ze de noodzaak en het nut hiervan inzien. Ze willen dan het liefst ‘terugvalpreventie op maat’ in de vorm van een laagdrempelig contact met een deskundige, in plaats van een vast aanbod van een aantal behandelcontacten. Een deelnemer verwoordt het als volgt: “Dan zou ik iemand willen die ik gewoon kan bellen en kan zeggen van oké, deze week had ik er meer last van, wat ga ik doen?”
  • Voor de huisarts en de GGZ is een belangrijke taak weggelegd om herstelde patiënten voor te lichten over de terugvalkansen en om terugvalpreventie aan te bieden.

GGZ inGeest gebruikt de resultaten bij verder onderzoek naar chroniciteit en terugval bij angststoornissen en depressie.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital