Word lid Doneer nu

Taperingstrips voor amitriptyline

2 maart 2016

Sinds februari zijn er taperingstrips beschikbaar voor amitriptyline, dat met bijna 200.000 gebruikers op dit moment het meest gebruikte antidepressivum is in Nederland. Taperingstrips zijn een farmacotherapeutisch hulpmiddel waarmee op een veilige manier met een medicijn kan worden gestopt.

In het NOS journaal noemde de voorzitter van het Nederlands Huisartsengenootschap de ontwikkeling van de taperingstrips een goed initiatief, dat breed zou moeten worden toegepast (Uitzending Gemist, vanaf ±17 min en ‘Afbouwen antidepressiva doen patiënten straks zelf‘). 

Waarom taperingstrips? Wat is het probleem?
Bij medicijnen zoals antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en antipsychotica kan plotseling stoppen of te snelle dosisverlaging tot grote problemen leiden. Patiënten kunnen zoveel last krijgen van onttrekkingsverschijnselen dat stoppen heel veel moeite kost of zelfs helemaal niet lukt. Dit zorgt voor onnodig leed, verlaagt de kwaliteit van leven en leidt tot onnodig langdurig gebruik van medicijnen, tot extra medische en psychische zorg en tot hoge sociale en maatschappelijke kosten.
Taperingstrips bieden een oplossing voor dit probleem omdat ze het praktisch mogelijk maken om op een begrijpelijke manier in een zelfgekozen tempo in hele kleine stapjes veilig en verantwoord met een medicijn te stoppen, of om de dosis daarvan te verlagen. Ze stellen de patiënt in staat om samen met de arts te beslissen. Dat vergroot de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en bevordert therapietrouw.
Taperingstrip zijn een aanvulling op de reguliere behandeling en zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het het bestelformulier, dat is te vinden op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen

Eerste ervaringen met de taperingstrip
De eerste taperingstrips voor het antidepressivum paroxetine werden in december 2013 en april 2014 gerealiseerd. Dat deze taperingstrips in de praktijk voldoen blijkt uit de positieve reacties van patiënten en voorschrijvende artsen. Zij meldden dat stoppen of dosisverlaging met behulp van de taperingstrips veel beter ging dan bij eerdere pogingen. Patiënten hebben dankzij de taperingstrips veel minder of helemaal geen last meer van bijwerkingen als gevolg van onttrekkingsverschijnselen.

Project Tapering
Het realiseren van taperingstrips is een initiatief van de stichting Cinderella Therapeutics die hiervoor in 2010 startte met het project Tapering, op basis van een idee dat in de loop van de tijd door meerdere patiënten, onafhankelijk van elkaar, is geopperd. Het doel van project Tapering is de realisering van taperingstrips voor medicijnen waarbij stoppen of dosisverlaging in de praktijk problemen geeft. Op dit moment zijn taperingstrips gerealiseerd voor de antidepressiva paroxetine en venlafaxine en voor de slaap- en kalmeringsmiddelen diazepam, oxazepam en temazapam. De ontwikkeling van taperingstrips wordt gesteund door Fonds Psychische Gezondheid en door de top van de psychiatrie in Nederland.

Cinderella
Cinderella Therapeutics is een stichting zonder winstoogmerk die alleen met vrijwilligers werkt. Cinderella maakt de taperingstrips niet zelf en heeft geen enkel financieel belang bij de verstrekking ervan. Apotheker drs. Paul Harder van de Regenboogapotheek werd bereid gevonden om dat te doen. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar en de medicatie voldoet aan de specificaties voor vergoeding uit het basispakket. Hiermee wordt voldaan aan de maatschappelijk doelstelling van Cinderella, om medicijnen en behandelingen voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs beschikbaar te maken.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital