Word lid Doneer nu

Brenda Penninx over 10 jaar Depressie Vereniging: “Aandacht voor depressie blijft belangrijk, want er is geen gezondheid zonder mentale gezondheid”

22 juni 2021

Door: Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Amsterdam

Op de ranglijst van ziekten met wereldwijd de grootste ziektelast staat depressie op nummer twee. En dat is helaas al jaren het geval, en lijkt ook in de toekomst niet makkelijk te veranderen. Er gaat relatief weinig onderzoeksgeld en aandacht naar de psychiatrie. Dat moet veranderen.

Dit is waarom ik me al meer dan vijftien jaar als onderzoeker richt op het bestuderen van depressie. Ik ben geïntrigeerd door de complexiteit van dit ziektebeeld, en wil door goed onderzoek bijdragen aan een beter begrip van deze ziekte. Er is nog een wereld te winnen aan effectieve behandelingen en het ondersteunen van mensen bij langdurige klachten. Via diverse onderzoeken draag ik daaraan bij, waarbij ik me altijd gesteund heb gevoeld door de Depressie Vereniging. Hieronder beschrijf ik drie grote nationale studies waarbij de samenwerking met de Depressie Vereniging goed zichtbaar is.

 

Depressie Vereniging en het nationale NESDA onderzoek

Alweer 17 jaar geleden, in 2004, startten 3 Universitair Medisch Centra (Amsterdam UMC, UMCG, LUMC) gezamenlijk met diverse GGZ instellingen (GGZ inGeest, Rivierduinen, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence en GGZ Friesland) het NESDA onderzoek. Dit vormde de start van een langdurige, succesvolle onderzoekssamenwerking. Meer dan 3000 personen met depressie en/of angststoornissen maar ook mensen zonder deze stoornissen worden nu al 13 jaar gevolgd. NESDA’s doel is om meer inzicht te krijgen in het beloop van depressie en angststoornissen en de gevolgen voor het sociale en fysieke functioneren en lichamelijke gezondheid. Waarom knapt de ene persoon snel op, terwijl een ander erg lang last houdt van een depressie of angststoornis?

Maar in het NESDA onderzoek wordt ook gekeken naar de erfelijke achtergrond, de rol van het brein en psychosociale kwetsbaarheid- en veerkracht factoren op het ontstaan van depressie en angststoornissen. Wereldwijd is NESDA uniek. Er is geen ander onderzoek dat zo lang een groep mensen met psychische stoornissen zo uitgebreid en langdurig in kaart heeft gebracht. Hier zijn de resultaten van het onderzoek te vinden.

De Depressie Vereniging speelt een belangrijke rol in NESDA. Zo is er in het begin, samen met ervaringsdeskundigen, een vragenlijst naar zorgervaringen opgesteld, die in het onderzoek is opgenomen. Ook bespreken we met de Depressie Vereniging de meest prangende vragen vanuit ervaringsdeskundigen, en kijken of we met de verzamelde gegevens, deze vragen kunnen beantwoorden. In oktober 2020 was er het plan om gezamenlijk tijdens de internationale ‘world mental health day’ een Publieksdag te organiseren. Voor deze dag was een rijk programma samengesteld waarin we diverse onderzoeksresultaten van de NESDA studie hadden willen presenteren aan de deelnemers van het onderzoek en de leden van de Depressie Vereniging. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten, maar in 2022 zullen wij dit plan van een Publieksdag zeker alsnog uitvoeren. Wij hopen ook op uw komst!

 

Depressie Vereniging en het MARIO onderzoek

In een recenter gestart project ligt de focus op de kinderen van personen met een depressiestoornis. Wij weten dat kinderen – deels door een hogere genetische kwetsbaarheid – vatbaarder zijn om ook zelf depressie te ontwikkelen tijdens hun leven. Maar gelukkig ontwikkelen een heleboel kinderen dit niet. Zij blijken erg weerbaar. In het  Mario onderzoek kijken we wat verklaringen zijn voor hun kwetsbaarheid én hun weerbaarheid. Het doel is om 800 kinderen van ouders met een depressiestoornis in kaart te brengen.

In een ander deel van het MARIO project, zullen we kinderen screenen op hun psychische gezondheid. Hiervoor vragen we kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 25 jaar een korte online vragenlijst, de MARIO screen, in te vullen. De Depressie Vereniging is ook in dit project een trouwe partner. Zij heeft meegedacht over de vragenlijsten die in het onderzoek worden afgenomen, over de MARIO screen, en over hoe we kinderen van ouders met psychische problemen het beste kunnen benaderen. Ook uw kind kan meedoen door het invullen van de Mario check. Dit duurt slechts 5 minuten.

Depressie Vereniging en het OPERA onderzoek

Eén van de laatst gestarte studies betreft een studie naar een slecht onderzocht, maar super belangrijk onderwerp: de antidepressiva. Antidepressiva vormen nog steeds de meest gebruikte behandelvorm bij depressie. En gelukkig hebben heel wat patiënten baat bij het gebruik van antidepressiva. Maar helaas niet iedereen. In de OPERA studie  onderzoeken we het herstel na het gebruik van antidepressiva. Bij mensen bij wie herstel na antidepressiva optreedt, wordt via een gerandomiseerd onderzoek getoetst of het afbouwen van antidepressiva mogelijk is.

Afbouwen van antidepressiva is een belangrijk onderwerp waar nog veel vragen over bestaan. Hoeveel terugval is er na afbouw? Bij wie is afbouw mogelijk en bij wie niet? En wat is het juiste moment voor het afbouwen van antidepressiva; vroeg of laat na herstel?  Dit zijn precies de vragen waar we in het OPERA onderzoek aan werken. En ook hier is de Depressie Vereniging een belangrijke partner, waarbij leden meedenken over onze vragenlijsten, folders en resultaten.   

Graag feliciteer ik de Depressie Vereniging met deze mooie mijlpaal: hun 10-jarig bestaan. Ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken in de strijd om de gezondheidsimpact van depressie te verduidelijken, en hopelijk te kunnen reduceren.

             

 

 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital