Word lid Doneer nu

Aftrap intervisiedagen voor gespreksbegeleiders

17 januari 2019

‘Wat was jouw hoogtepunt van deze week? Waar word je blij van?’ De eerste regiobijeenkomst voor gespreksbegeleiders in Arnhem begint met een speeddatesessie waarbij iedereen in tweetallen op basis van deze vragen met elkaar kennismaakt. Het tweede deel van de middag brengen de begeleiders een casus in voor de intervisie. Het is de start van een reeks intervisiedagen die de Depressie Vereniging voor gespreksbegeleiders organiseert.

Hilarische speeddatesessie

Op een regenachtige donderdagmiddag in december zijn zes gespreksbegeleiders bij elkaar gekomen om hun ervaring met de supportgroepen te delen. Waar de speeddatesessie voor een luchtige start zorgt – en tot hilarische taferelen leidt als niemand meer weet of hij nou moet opstaan of blijven zitten bij het wisselen van tweetal – gaat de intervisie al gauw de diepte in. Er is deze middag ruimte voor één casus, die gaat over grenzen stellen. De inbrenger van de casus raakt zichtbaar geëmotioneerd als collega-gespreksbegeleiders vragen stellen die tot de kern van het verhaal komen. Het moment leidt voor de inbrenger, maar ook de andere deelnemers aan de intervisie, tot nieuwe inzichten en mogelijkheden om in vergelijkbare situaties in de supportgroepen in te zetten.

Meer verbinding tussen gespreksbegeleiders

De organisatie van de middag is in handen van PGO Support en de coördinator van de regio Gelderland en Overijssel, die het terugblikkend ‘een leuke en leerzame middag’ noemt. De regiobijeenkomsten hebben als doel meer onderlinge verbinding creëren tussen de gespreksbegeleiders binnen de regio’s. Ook zorgen de bijeenkomsten voor meer contact tussen het landelijke bureau van de Depressie Vereniging en alle vrijwilligers die zich voor de supportgroepen inzetten. Maar bovenal moet de intervisie voor de gespreksbegeleiders zorgen voor ondersteuning, inspiratie en nieuwe inzichten. Zodat zij hun rol nog beter kunnen vervullen.

Volgende intervisiedag in Noord-Holland

Tijdens de pilotbijeenkomst in Arnhem geeft de regiocoördinator informatie over de supportgroepen in de regio, maar ook over de landelijke stand van zaken. De trainer van PGO Support geeft een korte inleiding over de verschillende intervisiemethodieken, daarna gaat de groep aan de slag met de intervisie. PGO Support geeft trainingen voor medewerkers en vrijwilligers binnen zorg- en welzijnorganisaties. De Depressie Vereniging organiseert dit jaar in nauw overleg met de regiocoördinatoren drie intervisiebijeenkomsten voor gespreksbegeleiders. De regio Noord-Holland staat deze winter nog op de planning, in het voorjaar en het najaar mogen de begeleiders van supportgroepen in twee andere regio’s met elkaar in gesprek.

Meer informatie over de intervisiedagen volgt op de website en via de regiocoördinatoren.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital