Word lid Doneer nu

‘WPA Commissie vraagt meer aandacht en investeringen op allerlei niveaus om de ziektelast door depressie naar beneden te krijgen’

17 februari 2022

Aanbevelingen van ‘Time for united action on depression’: a-Lancet World Psychiatric Association (WPA) Commissie

Woensdag 16 februari vond de publicatie plaats van het rapport van de Lancet-WPA Commissie, zo meldt hun persbericht. Dit rapport van 67 pagina’s is het eindproduct van een 3,5 jarig traject met experts vanuit de hele wereld (13 landen), waarbij ook nauw is samengewerkt met patiënten. 

In de WPA Commissie hebben 25 deskundigen uit 11 landen zitting. Voorzitter is Helen Herrmann, Emeritus hoogleraar psychiatrie bij Orygen en het Centrum voor Geestelijke Gezondheid van jongeren, de Universiteit van Melbourne, en directeur van het WHO Collaborating Centre for Mental Health in Melbourne. Professor Vikram Patel, lid van het Permanente Comité voor Wetenschap van de WPA, en dr. Christian Kieling fungeren als co-voorzitters. Daarnaast zijn er mensen met geleefde depressie-ervaring (ervaringsdeskundigen dus) geraadpleegd over de aanbevelingen en de verspreiding.

Vanuit Nederland zijn Brenda Penninx en Pim Cuijpers betrokken geweest bij de totstandkoming van het genoemde rapport. Er is internationale aandacht voor dit document: op 16 februari jl. werd een webinar georganiseerd om het rapport te lanceren en is een artikel verschenen in de Lancet. In dit artikel worden tien kernboodschappen van het artikel benoemd, die Christiaan Vinkers als volgt opsomt (hieronder geciteerd):

 1. Depressie komt veel voor en heeft veel impact – toch weten we er nog te weinig vanaf om mensen altijd goed te helpen.
 2. Depressie is een heterogene aandoening met zeer uiteenlopende symptomen en klachten.
 3. Depressie is universeel, maar cultuur en context doen er wel toe.
 4. Preventie is van groot belang om depressie te verminderen.
 5. De ervaringen van depressie en herstel zijn voor ieder mens weer anders.
 6. Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen om depressie tegen te gaan is essentieel
 7. Het is hard nodig om de zorg voor depressie te personaliseren.
 8. Een aanpak op maat qua zorg richt zich op het individu, maar ook het gezin en de omgeving.
 9. Samenwerking is een kosteneffectieve strategie om depressie aan te pakken.
 10. Meer investeringen vanuit de samenleving zijn essentieel om de huidige kennis om te zetten in de praktijk.

De Commissie wil het inzicht in de aard van depressie bevorderen, nihilistische debatten tot rust brengen – zoals het idee dat depressie gewoon verdriet is, dat het een creatie van biogeneeskunde is, of dat de wortels ervan biologisch of sociaal zijn – en om bewijs te leveren dat depressie kan worden voorkomen en behandeld als we verder gaan dan een one-size-fits-all benadering.

De erkenning van depressie, als een centraal maar verwaarloosd wereldwijd gezondheidsprobleem. heeft geleid tot de oprichting van deze WPA Commissie. De Commissie heeft een mandaat om een evenwichtig beeld te geven van het beschikbare bewijsmateriaal over deze en andere kernvragen, waarbij ook de grijze gebieden en kennislacunes worden aangegeven die verder onderzoek vereisen.

De Commissie hoopt dat de inhoud ervan de discussies over beleid inzake geestelijke gezondheid en belangenbehartiging op mondiaal niveau zal bevorderen. En is actief betrokken bij relevante organisaties zoals United for Global Mental Health, de WHO, WONCA, Orygen Australia, Friendship Zimbabwe en het Office of the Surgeon General van de Verenigde Staten.

De Commissie doet aanbevelingen voor actie door vier belangrijke groepen belanghebbenden:

 • de algemene gemeenschap en mensen die depressie hebben doorgemaakt;
 • de beoefenaars (zorgprofessionals) die in staat zijn om depressie te voorkomen en te behandelen;
 • onderzoekers die wetenschappelijke inspanningen doen om de (ziekte)last van depressie te verminderen en
 • besluitvormers die beleid ontwerpen en de implementatie ervan financieren.

Belangrijkste boodschap is, dat het verminderen van de ziektelast-door-depressie gezamenlijke actie vereist van diverse groepen belanghebbenden. Dit is uitgewerkt per groep van stakeholders en mooi samengebracht en gevisualiseerd in een overzicht (infographic), bedoeld om door door deze stakeholders te worden gebruikt in hun werk (zie hieronder).

Neem contact op met Marie Oetker (marie.oetker@lancet.com) of Steph Clague (stephanie.clague@lancet.com) voor vragen, of als u iets anders nodig heeft. Zij willen graag weten hoe u deze materialen in uw werk gebruikt, dus neem contact met ze op, ze zijn u bij voorbaat dankbaar.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital