Word lid Doneer nu

Studie naar omzetting en afbraak tricyclische antidepressiva: deelnemers gezocht

17 september 2018

Tricyclische antidepressiva nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling van ernstigere vormen van depressie. Een juiste dosering is noodzakelijk voor een optimale effectiviteit. De dosering is niet voor iedereen hetzelfde. Dat komt omdat grote verschillen bestaan in de snelheid waarmee leverenzymen het antidepressivum omzetten en afbreken. Als de dosering te laag is, is het antidepressivum niet of minder goed werkzaam. Als de dosering te hoog is, is de kans op bijwerkingen groter.

Het onderzoek

In het PITA onderzoek stellen we met een genetische test bij elke patiënt vast met welke snelheid leverenzymen (CYP2D6 en CYP2C19) het antidepressivum omzetten en afbreken. Met behulp van de uitslag van de test kan direct de juiste dosering worden voorgeschreven (volgens de bestaande KNMP richtlijnen). Doseren op basis van de test wordt vergeleken met doseren op de gebruikelijke wijze. De verwachting is dat het herstel sneller plaatsvindt en dat de behandeling met minder bijwerkingen gepaard gaat. Tijdens het onderzoek worden de deelnemers intensief gevolgd waarbij wekelijks de werking en de bijwerkingen worden gemeten.

Voor wie?

Patiënten tussen de 18 en 65 jaar met een ernstige unipolaire depressieve stoornis (HAM-D score >15 of BDI-II score >25) , die (volgens hun behandelaar) in aanmerking komen voor behandeling met een TCA (Nortriptyline, Imipramine of Clomipramine) kunnen voor deelname aan het onderzoek worden verwezen (verwijzing vindt plaats door de huisarts of psychiater). Er zijn enkele situaties waarbij deelname niet mogelijk is, zoals het hebben van een bipolaire stoornis, schizofrenie of overige psychotische stoornis (huidig), afhankelijkheid van middelen (drugs) of alcohol, mentale retardatie (IQ<80), zwangerschap, borstvoeding en medische contra-indicatie voor TCA gebruik.

Onderzoeksteam en contact

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdelingen Psychiatrie, Klinische Farmacie en Klinische Genetica van het Radboudumc alsmede door de bovengenoemde centra buiten het Radboudumc. Dr. Joost Janzing (psychiater) is de onderzoeksleider. Voor overleg of vragen over het onderzoek of de aanmelding kunt u contact opnemen met drs. Zjala Harki (tel. 06-50000995) of dr. Joost Janzing (024-3666495). U kunt ook mailen naar pitaonderzoek.psy@radboudumc.nl

Aanmelden bij het Radboudumc kan via zorgdomein onder vermelding van PITA studie. U kunt ook contact opnemen met de aanmeldcoördinator afdeling Psychiatrie tel: 024-818760.

 

Informatie over het onderzoek

De PITA studie (Pharmacogenetics for Individualized Tricyclic Antidepressant dosing) is in juni 2018 van start gegaan. PITA is een door ZonMw gesubsidieerde multi centre studie. Het onderzoek is opgezet in het Radboudumc te Nijmegen en wordt uitgevoerd bij patiënten van het Radboudumc, Pro Persona (de locaties Nijmegen, Arnhem, Ede en Tiel), Vincent van Gogh (Noord-Limburg), Reinier van Arkel (’s Hertogenbosch) en Erasmus MC (Rotterdam).

Interessante links

Meedoen aan het onderzoek https://www.radboudumc.nl/trials/verbeterde-instelling-van-tricyclische-antidepressiva-met-behulp-van-farmacogenetica

Link ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/pharmacogenetics-to-improve-personalized-antidepressant-dosing-in-patients-with-severe-depressiona/

Farmacogenetica https://www.radboudumc.nl/afdelingen/genetica/wat-wij-doen/genoomdiagnostiek/farmacogenetica

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital