Word lid Doneer nu

Samenwerking

De Depressie Vereniging is door het Ministerie van VWS aangemerkt als de representatieve organisatie van en voor mensen met klachten van depressieve aard en hun naasten. Jaarlijks krijgt de vereniging een exploitatiesubsidie van dit ministerie.

 

De Depressie Vereniging is aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ. Vanuit dit platform behartigt de vereniging samen met andere organisaties de collectieve belangen van GGZ-cliënten. Daarnaast participeert de Depressie Vereniging in projectgroepen van het LPGGZ.

Verder is de Depressie Vereniging lid van de Coalitie Erbij. Samen met de andere leden zet de Depressie Vereniging zich in om de groeiende eenzaamheid in de samenleving tegen te gaan.

Met de Stichting Samen Sterk tegen Stigma werkt de vereniging samen om stigmatisering van GGZ-cliënten in de samenleving tegen te gaan.

Voorts werken wij samen met verschillende universitaire centra en participeren wij in onderzoek op het terrein van depressie. Voor samenwerking aan onderzoeken hebben wij criteria opgesteld om te borgen dat onderzoek werkelijk bijdraagt aan het belang van patiënten.

De Depressie Vereniging participeert in het Nederlands Kennis Centrum voor Angst en Depressie dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening op genoemde terreinen.

Op het terrein van E-health werkt de Depressie Vereniging samen met ruim tien GGZ-cliëntenorganisaties. Doel daarvan is o.a. de toepassingen in kaart te brengen, de ervaringen van cliënten te verzamelen, kwaliteitscriteria te ontwikkelen en de inbreng van cliënten te vergroten bij de ontwikkeling van E-health.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital