Word lid Doneer nu

Samenwerking Pro Persona en de Depressie Vereniging

6 oktober 2020

Vandaag hebben Pro Persona en Depressie Vereniging een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar getekend. Doelen van de samenwerking is doorontwikkeling van het online platform Depressie Connect en onderzoeken hoe dit platform kan aansluiten bij het zorgaanbod van Pro Persona.

 Depressie Connect is een online community waar binnen mensen met depressie en hun naasten ervaringskennis kunnen uitwisselen in het omgaan met depressies. Dit platform is ontstaan uit het project ‘Kracht van Depressie; inzet van ervaringskennis’ dat door financiering van ZonMw mogelijk werd. Dit platform wordt gemonitord door een team van vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) van Depressie Vereniging.

Met de samenwerking streven Pro Persona en Depressie Vereniging ernaar om het platform verder te ontwikkelen en te onderzoeken wat het nut is van online lotgenotencontact (via het platform) op het omgaan met depressie en wat de waarde daarvan is voor de behandeling. Pro Persona streeft ernaar om via deze samenwerking de professionele zorg te verbinden met de informele zorg.

Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona: ‘In ons zorgaanbod gaan we uit van maximale eigen regie bij de cliënt, waarbij wij onder meer de cliënt en zijn/haar omgeving benaderen. Het delen van ervaringen met anderen die hetzelfde meemaken of hebben gemaakt, kan een toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten met depressies en voor ons zorgaanbod.  Pro Persona Research zal dit in de komende twee jaar gaan onderzoeken. Binnen Pro Persona zijn de zorgpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat we de waarde van Depressie Connect gaan onderzoeken.’

Wouter Dekker, voorzitter Depressie Vereniging: ‘In de afgelopen 10 jaar, waarin we binnen de Depressie Vereniging veel ervaring hebben opgedaan met het organiseren en faciliteren van lotgenotencontact, worden we steeds opnieuw overtuigd van de grote waarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. We zijn dat ook erg blij dat we het lotgenotencontact sinds vorig jaar hebben kunnen uitbreiden middels de online community Depressie Connect. In nauwe samenwerking met Pro Persona is het ons gelukt om Depressie Connect van de grond te krijgen. Wij streven ernaar om nog meer mensen te kunnen laten deelnemen aan het platform, de kwaliteit verder te verbeteren en de meerwaarde aantoonbaar te maken. Daarom zijn we er erg blij dat we onze samenwerking met Pro Persona de komende twee jaar zullen continueren.’

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital