Word lid Doneer nu

Robert Schoevers heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van depressie in bevolkingsstudies en naar de behandeling van depressie met psychotherapie en medicatie.

Schoevers: “Depressie is een van de meest voorkomende aandoeningen, met een enorme ziektelast voor de patiënt, voor diens omgeving en voor de samenleving. Een sterke en goed georganiseerde Depressie Vereniging kan een belangrijke bijdrage leveren aan een bredere bekendheid, aan informatievoorziening maar ook aan fondsenwerving. Daarin kunnen we nog wat leren van onze somatische broeders en zusters van bijvoorbeeld de Hartstichting of de Alzheimer vereniging. Ik vertel daarom graag over mijn werk als psychiater en hoogleraar.“

Het UMCG doet wetenschappelijk onderzoek naar het onderscheiden van subtypen van depressie, in verschillende stadia. Er zijn tientallen promotie onderzoeken gaande, gericht op het vergroten van de kennis over depressie, zowel over de patiënten als epidemiologisch.
Robert Schoevers werkt aan de uitbreiding van het scala van effectieve behandelingen voor depressie.

Schoevers: “In het UMCG doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen. Een voorbeeld is een studie waarin we patiënten behandelen met recent ontwikkelde vorm van transcraniele magnetische stimulatie (microTMS). Op onze afdeling behandelen we patiënten sinds kort ook weer met chronotherapie, een combinatie van slaapdeprivatie en lichttherapie, en we ontwikkelen een behandelprogramma voor patiënten met combinaties van depressie en angststoornissen. Van oudsher bieden we behandeling met Electro Convulsie Therapie (ECT), iets wat ook vandaag de dag bij veel patiënten effectief is. En we doen op kleine schaal wat ervaring op met ketamine bij patiënten met ernstige depressies voor wie niets anders heeft geholpen. Als laatste hebben we belangrijke rol in het onderzoek naar en de behandeling van de winterdepressie.

Je wilt zo vroeg mogelijk te weten komen welke behandeling de meeste kans van slagen heeft bij de individuele patiënt, en in welke fase van de ontwikkeling van de stoornis dat het beste werkt. Daarvoor kijken we naar biologische ontregelingen van depressie in bijvoorbeeld het immuunsysteem, maar ook naar de rol van erfelijke kwetsbaarheid en omgevingsfactoren bij het ontstaan van deze ziekte. We maken daarbij gebruik van grote en ook vanuit internationaal perspectief zeer belangrijke Nederlandse studies zoals van de NESDA en de TRAILS, een studie die is opgezet om onderzoek te doen naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar de volwassenheid. Aan beide studies hebben bijna 3000 mensen belangeloos meegedaan. Patiënten en anderen zijn bereid geweest om gedurende (inmiddels) 15  jaar hun gegevens te vertrekken om de kennis over ontstaan en beloop van stemmings- en angststoornissen te laten groeien. Dat is essentieel voor de verbetering van behandelingen.

De samenwerking met de Depressie Vereniging vind ik zeer belangrijk. Patiënten en behandelaars moeten de handen ineen slaan bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, maar ook bij het opkomen voor de belangen van patiënten. Het is niet lang geleden dat de overheid het passend vond om psychiatrische patiënten als enigen in de tweedelijns gezondheidszorg een eigen bijdrage te laten betalen voor hun behandeling. Ik vind dat nog steeds verbijsterend, temeer omdat patiënten vanwege hun aandoening vaak al minder (financiële) mogelijkheden hebben in het leven. Overigens is het volkomen terecht bewust en verantwoord om te gaan met de beschikbare middelen en het toewijzen van de juiste behandeling per patiënt. Voor sommige patiënten zijn antidepressiva echt niet zinvol, voor anderen zou ik er veel voor doen om ze levenslang aan de pillen te houden om te voorkomen dat ze terugvallen.

Er is nog een hele weg te gaan bij het verspreiden van informatie over depressie. Ik heb het initiatief genomen tot het maken van een televisieprogramma over psychiatrische aandoeningen dat in de loop van 2014 in tien delen door de NTR zal worden uitgezonden. Daarnaast schrijf ik samen met ervaringsdeskundige Selma Parmentier een boek over depressie dat begin 2015 uitkomt.”

terug

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital