Word lid Doneer nu

Pleidooi voor verbeteringen geestelijke gezondheidszorg in regeerakkoord

18 april 2017

Minister Edith Schippers, nu informateur voor het nieuwe kabinet, heeft per brief handreikingen ontvangen voor het regeerakkoord van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (LPPG).

Een krachtige aanpak is nodig om knelpunten op te lossen voor mensen die in de verdrukking komen in het huidige zorgsysteem. Een citaat:

“In de afgelopen jaren hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden in de geestelijke gezondheidszorg. De gevolgen van de decentralisaties en de ambulantisering worden steeds meer voelbaar voor cliënten, hun naaste omgeving en de samenleving. Een aantal dringende knelpunten springt in het oog:

  • Aanzienlijke wachtlijsten waardoor zowel kinderen als volwassenen vaak een half jaar of langer verstoken blijven van passende zorg en ondersteuning;
  • Onvoldoende opbouw van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, met als gevolg: weinig herstelmogelijkheden en veelvuldige terugval naar crisissituaties;
  • Een gebrekkige participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, waardoor velen van hen een marginaal bestaan leiden;
  • Onvoldoende inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg, waardoor keuzemogelijkheden en eigen regie voor de cliënt, patiënt of naastbetrokkene onvoldoende van de grond komen.”

Lees zelf in de brief welke handreikingen en oplossingen volgens MIND LPPG noodzakelijk zijn. De Depressie Vereniging maakt deel uit van MIND LPPG. De brief is mede namens de vereniging aan Schippers aangeboden.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital