Word lid Doneer nu

Een persoonlijk interview over uw ervaringen

16 mei 2018

Wilt u uw persoonlijke verhaal vertellen en zo een bijdrage leveren aan informatie over  ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid in het omgaan met depressie? Uw ervaringskennis is zeer waardevol in de zorg voor mensen met depressie.

Pro Persona (GGz-instelling) voert samen met de Depressie Vereniging een onderzoek uit naar ervaringskennis bij mensen met depressie, door persoonlijke interviews te houden onder leden van de Depressie Vereniging.

 

Doel onderzoek

 Het onderzoek heeft als doel kennis over ervaringskennis en -deskundigheid uit te breiden en in te zetten. De ervaring die mensen met depressie zelf hebben opgedaan is het uitgangspunt van dit onderzoek. In de interviews staat de vraag ‘Wat is ervaringskennis?’ centraal, hierdoor kan meer inzicht verkregen worden in hoe mensen met depressie omgaan met de aandoening. Hoe ervaren mensen de weg naar herstel ervaren en wat wordt als helpend en niet-helpen ervaren? Hier kunnen anderen mensen van profiteren.

Praktische tool

Informatie vanuit de interviews wordt (na anonieme verwerking) gebundeld. Op basis hiervan worden twee instrumenten ontwikkeld, één voor in de zorg en één die voor iedereen toegankelijk is. Zo kunnen huidige en toekomstige mensen met depressie profiteren van beschikbare kennis over ervaringen van mensen met depressie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over het resultaat.

Diversiteit

We op zoek zijn naar zoveel mogelijk verschillende ervaringen en informatie, daarom selecteren we op diversiteit in de groep deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan verschillende leeftijden, culturele achtergrond, duur/fase van depressie. We willen iedereen die interesse heeft vragen om te reageren. Ook gespreksbegeleiders worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. De informatie vanuit de interviews wordt geheel anoniem verwerkt, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of wilt u deelnemen?

Dan kunt u contact opnemen met Dorien Smit d.smit@propersona.nl (telefoon 06 47074551) of

Myriam Purperhart m.purperhart@depressievereniging.nl

Dorien voert het onderzoek uit en zal de interviews verzorgen.

Dorien Smit: ‘Zowel in mijn studie als werk heb ik feeling met onderzoek én de praktijk belangrijk gevonden. Ik heb de masters Sociale wetenschappen en Orthopedagogiek gevolgd om in beiden werkvelden ervaring op te kunnen doen. Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als gedragswetenschapper bij een zorginstelling voor jongvolwassenen met psychiatrische problematiek. Dit onderzoek bij Pro Persona spreekt mij aan omdat er samen met de doelgroep bekeken wordt waar de kracht ligt van depressie, eigen ervaring en kennis is van groot belang. Naast de mensen staan, het persoonlijke verhaal serieus nemen, de analyse hiervan en bijdrage aan wetenschappelijke kennis is een mooie combinatie. Het doel sluit  daarbij aan, een praktisch instrument voor huidige en toekomstige patiënten die kampen met depressies.’

 

 

Myriam Purperhart: “Als zoveel momenten in het leven, ben ik min of meer bij toeval terecht gekomen bij de Depressie Vereniging. Natuurlijk is niets helemaal toeval want na een aantal echt commerciële en organisatorische functies heb ik gekozen voor welzijnswerk. In eerste instantie als vrijwilliger en daarna ook in loondienst. Organiseren, coachen en communiceren met vrijwilligers, buurtbewoners en jongeren die zich in lastige posities bevinden past goed bij mij. Het zijn vooral de persoonlijke verhalen van mensen die mij aanspreken. Daarnaast ben ik nu ook namens de Depressie Vereniging als projectmedewerker betrokken bij dit onderzoek van Pro Persona en ondersteun ik, met veel betrokkenheid en enthousiasme, bij het werven van deelnemers aan het onderzoek.”

 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital