Hieronder staan links naar interessante artikelen, uitgaven en andere websites. Als je aanvullingen of verbeteringen hebt kun je dat aan ons doorgeven via het contactformulier.

Publicaties

Interviews

Jaarverslagen

Project Sociale Activering

Met financiële steun van het Ministerie van VWS heeft de Depressie Vereniging aan het project Sociale Activering gewerkt. De resultaten zijn gebundeld in het boekje ‘Wat komt er na zwart?’ In dit boekje geeft Trudy Jansen weer, wat mensen met een depressie kunnen doen om hun werk te behouden of om opnieuw werk te vinden na een zwarte periode, in dit geval een depressie. Het is bij het secretariaat van de DV te bestellen.

E-health

Met financiële steun van het Ministerie van VWS werkt de Depressie Vereniging aan het project e-health. Hierin wordt het huidige aanbod van e-health onder de loep genomen.

Andere websites met informatie over depressie en behandeling

Informatie over depressie

Informatie over behandeling

Informatie over antidepressiva

http://www.ziekenhuis.nl/medicijnen/ Hier kun je per medicijn, bijvoorbeeld paroxetine, meer informatie opvragen

Inloggen
Back To Top