Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

Wij geloven in:

  • eigen regie waar mogelijk, eigen kracht en kwaliteiten;
  • reguliere, alternatieve én innovatieve behandelingsmogelijkheden met een persoonlijke benadering;
  • de noodzaak van nieuw onderzoek naar ervaringskennis van patiënten;
  • het terugbrengen van overbehandeling met antidepressiva bij lichte en matige depressies door betere begeleiding en alternatieven en het tegengaan van onderbehandeling bij zwaardere depressies.
  • het belang van lotgenotencontact, terugvalpreventie, een gezonde leefstijl en zingeving;
  • de ontwikkeling van één brede online portal over depressie met partners;
  • de groei van onze vereniging tot een professionele en financieel gezonde organisatie.

Beleidsplan 2017-2019 / Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging heeft op 19 april 2017 haar Beleidsplan 2017-2019 vastgesteld. Dit plan is besproken met de leden van de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017. De leden konden zich vinden in de hoofdlijnen van het beleid.

Naar Beleidsplan 2017-2019
Naar Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017

Kennisagenda

De Depressie Vereniging heeft eind 2015 in samenspraak met ervaringsdeskundige leden en onderzoekers een ‘Kennisagenda Depressie’ opgesteld. Aanleiding was een eigen onderzoek van de vereniging en een expertmeeting op 27 november 2015 met wetenschappers over de prioriteiten bij kennisdeling en onderzoek naar depressie. Het blijkt dat mensen die last hebben van depressies grote behoefte hebben aan kennis over nieuwe behandelingen, het voorkomen van terugval en het gebruik van medicijnen. Er is inzet en geld nodig voor onderzoek, samenwerking en het delen van kennis tussen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en behandelaars.

Naar Kennisagenda Depressie Vereniging

Landelijk aanspreekpunt

De Depressie Vereniging is het landelijk aanspreekpunt voor het Ministerie van VWS, de academische (kennis)centra gespecialiseerd in depressieonderzoek, zorgverzekeraars, werkgevers en werknemersorganisaties en verwante organisaties.

Inloggen
Back To Top

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Op deze online plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd andere mensen met depressie ontmoeten.Je kunt ervaringen in het omgaan met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden, en vragen stellen aan andere ervaringsdeskundigen.

Op Depressie Connect gaat het om de vraag; “Wat heb je geleerd tijdens je depressie(s)?”.

Hier vallen veel verschillende thema’s onder, waar op de community ruimte voor is. Hoeveel ellende een depressie ook met zich meebrengt,

Depressie Connect is bedoeld om te praten over hoe jij met depressie leert leven. Iedereen die te maken heeft met depressie(s) en anderen met ervaringskennis wil treffen om de weg naar herstel te bespreken is welkom om deel te nemen aan de community.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Welkom op Depressie Connect! De online community voor naasten van mensen met depressie.

Op deze plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd, andere mensen ontmoeten die iemand met depressie in hun omgeving hebben.

Je kunt steun vinden bij anderen, zelf om hulp vragen, ervaringen over het leven met iemand met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden en vragen stellen.

Op Depressie Connect gaat het om het omgaan met de zorgen over en voor iemand met depressie. Naasten kunnen op Depressie Connect

ondersteuning vinden bij andere naasten. De community is bedoeld om jouw ervaringen als naaste te delen met lotgenoten.

Er is ruimte voor veel verschillende thema’s, bijvoorbeeld; “Wat helpt je in het (goed) omgaan met iemand met depressie in je omgeving?”,

“Waar loop je tegenaan in je relatie/vriendschap met die persoon en hoe ga je hiermee om?”.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.