De Depressie Vereniging is er voor mensen met een depressie en hun naasten. De Depressie Vereniging heeft een groeiend ledenbestand, timmert hard aan de weg om kennis met belangstellenden te delen en de dienstverlening verder te verbeteren.

Wil je lid worden, klik dan hier. Je mag ook bellen naar 088-5054335 dan word je persoonlijk te woord gestaan.

Je uitschrijven als lid, kan door een maand voor afloop van je lidmaatschapsjaar een verzoek daartoe te mailen naar info@depressievereniging.nl met je voor- en achternaam en je contactgegevens. Ons secretariaat stuurt je dan een ontvangstbevestiging van je uitschrijving, waarna deze (pas) een feit is.

De Depressie Vereniging organiseert informatie- en discussiebijeenkomsten en publiceert wetenschappelijke kennis. Daarnaast werkt de Depressie Vereniging aan de verdere verbetering van het lotgenotencontact.

De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en is nauw verbonden met voor academische (kennis)centra die gespecialiseerd zijn in depressie. Daarnaast is de Depressie Vereniging het aanspreekpunt voor behandelaars en werkgeversorganisaties.

Organisatie

De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie van VWS en zorgverzekeraars en is nauw verbonden met academische (kennis)centra die gespecialiseerd zijn in depressie. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor behandelaars en werkgeversorganisaties.

Het Bureau

Algemene vragen en ledenadministratie
info@depressievereniging.nl
088-5054335 8.30 – 17.00 uur

Depressie Connect
depressieconnect@depressievereniging.nl

Depressielijn
depressielijn@depressievereniging.nl
088-5054334

Marketing & Communicatie en PR
communicatie@depressievereniging.nl

Financiële administratie/afhandeling declaraties vrijwilligers
administratie@depressievereniging.nl

Bestuur

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en komen 1x per maand bij elkaar. Zij leggen verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.

Heb je een vraag aan het bestuur? Stel deze dan aan bestuur@depressievereniging.nl ovv ‘vraag aan bestuur’.

Marie-Jose Zondag Secretaris

Marie-Jose weet als ervaringsdeskundige en gespreksbegeleider hoezeer de supportgroepen helpen. Graag draag ik bij aan het welzijn van de mens. Bij de Depressievereniging wil ik mij inzetten voor een goed functionerende vereniging die enerzijds laagdrempelige hulp biedt aan mensen met een depressie of depressieve klachten en anderzijds bijdraagt aan goed onderzoek en bewustwording rondom depressie. Ik heb t/m 2022 bij Ecorys gewerkt als senior consultant waar ik vele platforms en projecten voor voornamelijk de Europese Commissie heb gemanaged. In 2022 heb ik besloten een carriereswitch te maken waarin ik meer wil bijdragen aan het welzijn van de mens. Het zijn van bestuurslid bij de Depressievereniging sluit hier goed op aan.

Sinds 2019 is ze gespreksbegeleider in Amsterdam en sinds 2023 zit ze in het bestuur.

Muddasser Hameed Penningmeester

4 juli algemene leden vergadering

Dinsdag 4 juli houden we om 19.00 online de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Alle leden zijn hierover geinformeerd. Mocht u als lid geen bericht hebben gehad dan kunt u contact opnemen met info@depressievereniging.nl

Nieuwsbrief

Periodiek verschijnt de Nieuwsbrief van de Depressie Vereniging met o.a. nieuws uit het bestuur, de Informatiedag Depressie, lotgenotencontact, Twitter en Facebook en oproepen. Daarnaast is er nieuws over depressie op het net, “kijk eens op de website van ..” en staan er boekbesprekingen in.

Inloggen
Back To Top