De Depressie Vereniging is er voor mensen met een depressie en hun naasten. De Depressie Vereniging heeft een groeiend ledenbestand, timmert hard aan de weg om kennis met belangstellenden te delen en de dienstverlening verder te verbeteren.

Wil je lid worden, klik dan hier. Je mag ook bellen naar 088-5054335 dan word je persoonlijk te woord gestaan.

Je uitschrijven als lid, kan door een maand voor afloop van je lidmaatschapsjaar een verzoek daartoe te mailen naar info@depressievereniging.nl met je voor- en achternaam en je contactgegevens. Ons secretariaat stuurt je dan een ontvangstbevestiging van je uitschrijving, waarna deze (pas) een feit is.

De Depressie Vereniging organiseert informatie- en discussiebijeenkomsten en publiceert wetenschappelijke kennis. Daarnaast werkt de Depressie Vereniging aan de verdere verbetering van het lotgenotencontact.

De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en is nauw verbonden met voor academische (kennis)centra die gespecialiseerd zijn in depressie. Daarnaast is de Depressie Vereniging het aanspreekpunt voor behandelaars en werkgeversorganisaties.

Organisatie

De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie van VWS en zorgverzekeraars en is nauw verbonden met academische (kennis)centra die gespecialiseerd zijn in depressie. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor behandelaars en werkgeversorganisaties.

Het Bureau

Algemene vragen en ledenadministratie
info@depressievereniging.nl
088-5054335 8.30 – 17.00 uur

Depressie Connect
depressieconnect@depressievereniging.nl

Depressielijn
depressielijn@depressievereniging.nl
088-5054334

Marketing & Communicatie en PR
communicatie@depressievereniging.nl

Financiële administratie/afhandeling declaraties vrijwilligers
administratie@depressievereniging.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, allemaal lid van de Depressie Vereniging. Zij zijn door de Algemene Leden Vergadering benoemd en doen hun werk onbezoldigd. Ze komen 1 x per maand bij elkaar. In 2022 zal een zesde lid worden toegevoegd als directe vertegenwoordiger vanuit de supportgroepen.

Heb je een vraag aan het bestuur? Stel deze dan aan info@depressievereniging.nl ovv ‘vraag aan bestuur’.

Wouter Dekker bestuurslid en voorzitter

Sinds eind 2019 heb ik de rol van voorzitter op mij genomen. Hoewel geen ervaringsdeskundige ken ik depressie wel van zeer nabij. Mede daarom lever ik graag mijn bijdrage aan de verdere groei en ontwikkeling van de Depressie Vereniging. Mijn kennis en ervaring als organisatieadviseur (op het gebied van samenwerking en veranderen) komen daarbij goed van pas.

Eric de Wit bestuurslid Communicatie

Sinds Juli 2021 is Eric de Wit bestuurslid van de Depressie  Vereniging. Hij vervult de functie van de portefeuille Communicatie.  Eric is lid van de vereniging sinds 2014 en begeleidt een supportgroep sinds 2019. Hij woont in Soest en is vader van twee kinderen.

Rosemunde (Roos) Vonk Bestuurslid Lotgenotencontact

Roos is betrokken, kritisch, verbindend en gefascineerd door de levensloop van mensen. In haar werk als organisatieadviseur en begeleider van ontwikkeltrajecten levert ze graag een bijdrage aan de ontdekkingstocht van mensen.

Sinds voorjaar 2021 is ze als groepsbegeleider betrokken bij de Depressie Vereniging. “Het aanbod van de vereniging vind ik heel waardevol. De gesprekken tussen lotgenoten bieden herkenning, erkenning, compassie en steun. Wij treffen elkaar online en dat werkt prima. Vanuit dit enthousiasme wil ik me de komende jaren inzetten als bestuurder met de portefeuille lotgenotencontact”. Aldus Roos Vonk.

Mudasser Hameed Penningmeester

Marie-Jose Zondag Algemeen bestuurslid en Secretaris

Marie-Jose weet als ervaringsdeskundige en gespreksbegeleider hoezeer de supportgroepen helpen. Graag draag ik bij aan het welzijn van de mens. Bij de Depressievereniging wil ik mij inzetten voor een goed functionerende vereniging die enerzijds laagdrempelige hulp biedt aan mensen met een depressie of depressieve klachten en anderzijds bijdraagt aan goed onderzoek en bewustwording rondom depressie. Ik heb t/m 2022 bij Ecorys gewerkt als senior consultant waar ik vele platforms en projecten voor voornamelijk de Europese Commissie heb gemanaged. In 2022 heb ik besloten een carriereswitch te maken waarin ik meer wil bijdragen aan het welzijn van de mens. Het zijn van bestuurslid bij de Depressievereniging sluit hier goed op aan.

Sinds 2019 is ze gespreksbegeleider in Amsterdam en sinds 2023 zit ze in het bestuur.

Nieuwsbrief

Periodiek verschijnt de Nieuwsbrief van de Depressie Vereniging met o.a. nieuws uit het bestuur, de Informatiedag Depressie, lotgenotencontact, Twitter en Facebook en oproepen. Daarnaast is er nieuws over depressie op het net, “kijk eens op de website van ..” en staan er boekbesprekingen in.

Inloggen
Back To Top