De Depressie Vereniging wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de website van de belastingdienst staan wij geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 822617547.

Eenmalige schenkingen

Een eenmalige schenking kan je als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat het totaal aan schenkingen aan ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) in één kalenderjaar tussen 1% en 10% van uw onzuiver jaarinkomen ligt.

Periodieke schenkingen

Wanneer je jaarlijks een gift doet aan de Depressie Vereniging, dan is dat bedrag volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat je de gift toezegt voor de periode van minimaal 5 jaar. Tot 1 januari 2013 was het noodzakelijk dit via een notariële akte vast te leggen. Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer nodig. Dit kan via een standaardformulier die te downloaden is vanaf de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van het inkomen ontvang je tot 52% van het geschonken bedrag terug. Heb je vragen over deze procedure, neem dan contact op met de vereniging via het formulier.

Overige ANBI-informatie

  • De doelstelling van de Depressie Vereniging vindt u hier!
  • De functies van de bestuurders vindt u hier!
  • Beloningsbeleid Depressie Vereniging: wij vallen onder de CAO Zorg en Welzijn. De bestuursleden vervullen hun werk op vrijwillige basis.
Inloggen
Back To Top