Word lid Doneer nu

Sebastian Henrion vertelt over zijn participatie bij wetenschappelijke onderzoeken.

Tekst: Maria van Amerongen

‘Er wordt goed geluisterd naar de Depressie Vereniging’

Zelf is hij een aantal keer depressief geweest. Onder meer dat motiveerde de destijds 33-jarige Sebastian Henrion om als onderzoeksvrijwilliger mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar depressie. De Depressie Vereniging wil namelijk met een pool van vrijwilligers bijdragen aan onderzoeken van onder meer universiteiten.

Sebastian werkte mee aan twee langlopende onderzoeken. Het eerste heet MARIO, oftewel Mood And Resilence In Offspring. Dit is een langlopend onderzoek. Het gaat over de grote risicofactor voor kinderen op het ontstaan van een depressie als één van de ouders ook een stemmingsstoornis heeft. Sebastian: “Kinderen zijn dan niet alleen erfelijk belast, maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving. Daardoor ontwikkelt meer dan 50 procent van hen voor zijn 35ste depressieve klachten.” Klik hier voor het interview van Sebastian met onderzoekster Dominique Maciejewski over hoe zij het onderzoekswerk beleeft en wat haar motiveert.

Dit onderzoek wil in samenwerking met andere organisaties dit percentage verlagen. Die andere partijen zijn onder meer universiteiten en patiënten- en belangenorganisaties. De genoemde kinderen tussen de 12 en 25 jaar worden gevolgd om beschermende en risicofactoren voor het ontstaan van een depressie te onderzoeken. Daarnaast worden emoties en gedrag van de kinderen gemeten. Als derde wordt gekeken hoe door in te grijpen depressieve klachten kunnen worden voorkomen.” Bij het MARIO-onderzoek is een infographic gemaakt met de resultaten van het vooronderzoek. Klik hier voor de infographic.

Zelfdodingen laten afnemen

Het tweede project waaraan Sebastian meewerkte, wilde het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20 procent verlagen. Dit diende met behulp van subsidie in vier jaar te zijn bereikt. Onder meer GGZ-instellingen en GGD’s hielpen initiatiefnemer GGZ Breburg mee. Er werd een monitoringssysteem op poten gezet waarmee mensen die een risico lopen op zelfdoding eerder in beeld kwamen bij hulpverleners. Daarbij moest er een betere samenwerking tussen hulpverleners ontstaan op het moment dat de zorg werd overgedragen aan een andere hulpverlener.

Sebastian bekeek wat de onderzoeken inhielden. Hij leverde vervolgens waar nodig commentaar en zag erop toe of ze wel relevant waren om de steun van de Depressie Vereniging te krijgen en dus mogelijk subsidie.

Ervaringsdeskundigheid is belangrijk

Sebastian studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek en deed ruim vier jaar onderzoek in de biomechanica. Ook werkte hij in onderzoekscentra in het buitenland. Sinds enkele jaren is hij fulltime in dienst bij Boskalis, een bedrijf dat onder meer windmolens installeert op zee.

“Onderzoekers komen maar moeilijk aan patiënten om mee te werken. Maar het is belangrijk dat de patiëntbelangen en de ervaringsdeskundigheid van patiënten in onderzoeken naar boven wordt gebracht. Ook vind ik dat de resultaten in de eerste plaats bij de patiënten terecht moeten komen, in een taal die ze begrijpen”, zegt hij.

Sebastian is altijd met antidepressiva behandeld. Maar hij had niet het gevoel dat die medicatie op de patiënt was afgestemd. “Dat moet beter kunnen”, vond hij. “Vandaar dat ik het ermee eens ben dat de kans dat onderzoekers subsidie krijgen voor onderzoek naar depressie groter is als ze de patiëntenverenigingen erbij betrekken.”

Sebastian: “Ik doe mee voor de mensen die die stem niet hebben in dit soort dingen. Het kost me niet veel tijd en energie. Ik vind deelname belangrijk om de herkenning en de behandeling van depressies beter te krijgen.” Hij vervolgt: “Wat het mooie is, is dat er meestal goed wordt geluisterd naar de standpunten van de Depressie Vereniging.”

Betere aansluiting bij patiënten

Zo kan de Depressie Vereniging ervoor zorgen dat onderzoek beter aansluit bij de wensen van de patiënten. Er lopen nu meerdere onderzoeken waarbij ervaringsdeskundigen als onderzoeksvrijwilliger zijn aangesloten. Binnen één van deze projecten ontwikkelt een onderzoeksteam samen met een aantal ervaringsdeskundigen een app voor je smartphone om terugval te voorkomen. Bij een tweede project worden online trainingen ontwikkeld die in de huisartsenpraktijk door patiënten gebruikt kunnen worden om slaap-, stress- en piekerklachten te verminderen. Weer een ander project richt zich op de ontwikkeling van een yogatraining met aanvullende oefenfilmpjes om zo depressieve klachten te laten afnemen.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital