Oproep patiënten met niet-invasieve hersenstimulatie (fTMS, ECT, MST, tDCS)

Heb jij ervaring met niet-invasieve hersenstimulatie, oftewel een behandeling vanaf de buitenkant van de hersenen? Of heeft jouw naaste ervaring met deze behandelvorm? Het gaat bij niet-invasieve hersenstimulatie over de technieken rTMS (repetitieve transcraniële magnetische stimulatie), ECT (elektroconvulsietherapie), MST (magnetic seizure therapy) of tDCS (transcraniële direct current stimulatie). Zo ja, dan zouden we begin april graag eenmalig met jou in gesprek willen gaan over jouw ervaringen, of die van jouw naasten. De gespreksvorm is in een zogenoemde -online- focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek waarbij een groep mensen (ongeveer 8) onder leiding van een begeleider discussieert over de onderwerpen die aan de groep worden aangereikt. In dit geval dus het onderwerp behandeling van psychische aandoeningen (vaak depressie) met hersenstimulatie. De interactie tussen de deelnemers is een essentieel onderdeel van de focusgroep.  De informatie uit de focusgroep wordt gebruikt bij het schrijven van een nieuw leerboek voor psychologen, psychiaters, enz. die opgeleid worden als behandelaar in de GGZ.

Heb je interesse? Mail naar Monique van den Eijnden of Bart Groeneweg: monique.vandeneijnden@wijzijnmind.nl of b.groeneweg@depressievereniging.nl

Inloggen
Back To Top