Kamp jij met jeugdtrauma en depressie? En wil je meehelpen om hier nieuwe, effectievere behandelstrategieën voor te vinden?

Jeugdtrauma (misbruik of verwaarlozing voor het 18e levensjaar) is één van de belangrijkste voorspellers voor het krijgen van mentale aandoeningen op volwassen leeftijd, waaronder depressie. Maar liefst één op de vier personen met depressie heeft jeugdtrauma meegemaakt. In vergelijking met andere depressies zijn deze depressies ernstiger en ontstaan zij vaak al op jongere leeftijd. Tegelijkertijd lijken behandelingen zoals psychotherapie en antidepressiva minder goed aan te slaan als er ook sprake is van jeugdtrauma. Een nieuwe aanpak is dan ook hard nodig!

Vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc zijn er daarom twee nieuwe onderzoeken gestart onder de naam RESET (REStoring mood after Early life Trauma) onder leiding van prof. dr. Christiaan Vinkers. Centraal staat hierbij de vraag of depressieve klachten kunnen worden verlicht door de behandeling te richten op de gevolgen en de verwerking van jeugdtrauma.

In de RESET-medicatie studie wordt onderzocht of het, door jeugdtrauma ontregelde, stress-systeem ‘gereset’ kan worden. Hiervoor krijgen deelnemers het medicijn Mifepriston dat zeven dagen wordt geslikt om het stresseiwit glucocorticoïd receptor (GR) te blokkeren. De Hersenstichting maakt dit onderzoek mogelijk.

In de RESET-psychotherapie studie wordt onderzocht of traumagerichte psychotherapie (EMDR therapie of imaginaire rescripting) effectief is in het verminderen van depressieve klachten. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de GGZ-instellingen GGZ inGeest, HSK Groep en Altrecht en mogelijk gemaakt door Stichting tot Steun VCVGZ.

Wil je meer weten over de RESET-studies? Kijk dan voor meer informatie op de studiewebsite: www.jeugdtrauma-depressie.nl, mail je vraag naar reset@amsterdamumc.nl of bel tel. (020) 788 46 75.

Felix Linsen, promovendus RESET-medicatie onderzoek
Anouk Gathier, promovenda RESET-psychotherapie onderzoek

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Inloggen
Back To Top