Gezocht: kandidaten voor de STAIRS

Grip op je leven na een depressie
Een op de twintig volwassenen kampt momenteel met een depressie. Sommigen van hen lukt het prima om het leven weer goed op de rit te krijgen, voor anderen blijkt dit helaas een stuk lastiger. Ook als een depressie – na behandeling – een stuk minder aanwezig is, blijven de gevolgen bij veel mensen nog lang merkbaar. Hierdoor kun je na een depressie worstelen met allerlei vragen. Deze kunnen gaan over veranderingen in het dagelijks leven, veranderingen in het contact met anderen en veranderingen in het beeld dat je van jezelf hebt (of dat de omgeving van jou heeft). Om hier goed mee om te kunnen gaan en weer grip te ervaren heeft een groep van ervaringsdeskundigen en behandelaren uit de GGZ de STAIRS-training ontwikkeld. STAIRS staat voor ‘Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills’ en is een groepstraining van 8 weken waarin deelnemers onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een GGZ medewerker samen aan de slag gaan met verschillende thema’s die een rol spelen bij het herstellen na een depressie. De training maakt gebruik van een unieke combinatie van lotgenotencontact, de inzet van ervaringsdeskundigen, ondersteuning met een online platform en het betrekken van naasten en beoogt hiermee zo goed mogelijk te ondersteunen bij het persoonlijk herstel. De STAIRS-training wordt zowel face to face (in Groningen) als online aangeboden. Hierdoor kan er vanuit heel Nederland meegedaan worden.

 STAIRS-studie
Op dit moment voeren we een wetenschappelijk onderzoek uit waarmee we de  werkzaamheid van de STAIRS-training onderzoeken. We vergelijken hiervoor de STAIRS-training met een ander aanbod, namelijk een aantal handreikingen met informatie en tips waar deelnemers individueel mee aan de slag kunnen. Beide worden aangeboden op het moment dat iemand zijn/haar depressiebehandeling richting afronding gaat of kortgeleden is afgerond. Deelnemers aan de STAIRS-studie krijgen één van deze twee ondersteuningsvormen aangeboden en vullen op drie momenten een aantal vragenlijsten in. De informatie die we hiermee ontvangen helpt ons goed zicht te krijgen op de veranderingen die deelnemers ervaren tijdens en na het aanbod dat zij volgen. Wanneer blijkt dat de STAIRS-training en/of de handreikingen helpen het persoonlijk herstel te versterken dan wordt erop ingezet dit breed toegankelijk te maken in de praktijk. Door mee te doen aan dit onderzoek kunt u dus mogelijk uw eigen herstel verbeteren en daarnaast helpt u mee het herstelgerichte aanbod te vergroten.

Interesse in dit onderzoek?
Heeft u interesse in dit onderzoek of wilt u graag meedoen? Kijk dan ook eens op www.stairstraining.nl/het-onderzoek. Voor vragen kunt u terecht bij de onderzoekscoördinator: David Wedema (d.wedema@umcg.nl). Deelname aan het onderzoek is mogelijk als u tussen de 18 en 65 bent en momenteel een depressiebehandeling volgt of deze in het afgelopen half jaar hebt afgerond.

Betrokken organisaties bij het STAIRS-project:

Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Rehabilitatie), Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Centrum Psychiatrie), Stichting het Witte Bos (project ‘Alles Goed’) en patiëntenvereniging MIND.

Inloggen
Back To Top