De Depressievereniging en de seniorenvereniging KBO-PCOB

Gedragsactivatie – meedenken vanuit ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren hebben wij, onderzoekers van onder andere Pro Persona en het Radboudumc, onderzoek gedaan naar een behandeling voor ouderen met depressieve klachten binnen de huisartsenpraktijk: gedragsactivatie. In deze behandeling gaat het om de relatie tussen stemming en gedrag. Zo worden mensen aangemoedigd om stap voor stap activiteiten op te pakken, die een positieve invloed hebben op de stemming. Dat kunnen activiteiten zijn die iemand vroeger leuk vond om te doen, maar het kunnen ook nieuwe activiteiten zijn. Zo leren mensen om een tijdje níet het gevoel te volgen, maar een afgesproken plan. Het doel is om somberheidsklachten te verminderen.

Wij hebben gevonden dat gedragsactivatie, gegeven door de praktijkondersteuner in de huisartspraktijk (POH), heel effectief is, zowel op de korte als op de lange termijn. De overheid heeft ons nu gevraagd om een methode te ontwikkelen om gedragsactivatie landelijk toe te passen. Voor het ontwikkelen van deze methode zijn we op zoek naar ervaringen. Ervaringen van (1) mensen van 65 jaar en ouder die zelf ooit last hebben gehad van depressieve klachten en van (2) mensen die van nabij depressieve klachten bij een partner, familielid, of vriend hebben meegemaakt.

We vragen deze mensen om met ons in gesprek te gaan in een eenmalige bijeenkomst van 90 minuten. Deze bijenkomst vindt plaats met zes tot acht andere deelnemers en twee onderzoekers. Er zal dan worden gesproken over factoren die juist wel en niet helpend zijn bij de toepassing van gedragsactivatie.

Bent u geïnteresseerd in zo’n eenmalige bijeenkomst en wilt u actief met ons meedenken, dan kunt u dit doorgeven aan Myrte van Kesteren (m.van.kesteren@propersona.nl). Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in de periode februari tot en met april 2024. Ook de locatie zal later bekend worden gemaakt. Er wordt gezorgd voor reiskostenvergoeding en catering.

Inloggen
Back To Top