Doel: cliëntenperspectief centraal in onderzoek

Ons doel is helder. De vereniging wil graag dat er goed onderzoek plaatsvindt waar mensen met depressie baat bij hebben. Wij willen dat onze inzet goed benut wordt en dat het cliëntenperspectief serieus wordt genomen. We beogen een ‘win-win-situatie’ voor mensen met depressie als zij meewerken. Bij het accepteren van een onderzoeksvraag kijken we hier dan ook serieus naar en stellen van tevoren de monitoring ervan vast.

Criteria voor samenwerking

1. Termijn voor overleg

Minimaal 3 weken voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bij een fonds en 4 weken in geval van vakantieperiodes/vrije dagen. Stuur het verzoek om medewerking naar info@depressievereniging.nl met in de onderwerpregel ‘Onderzoek’.

2. Inhoudelijke criteria

De onderzoeker maakt in de aanvraag expliciet, dat hij/zij de:

 • Kennisagenda Depressie heeft betrokken bij de aanvraag. De Depressie Vereniging verwacht dit terug te zien in de aanvraag. Niet alleen wat betreft het onderwerp (is het een prioriteit van de Depressie Vereniging?) maar ook wat betreft de eigen regie van de cliënt. bijdrage aan keuzes van mensen met depressie en versterking van gebruik van kennis in de praktijk.
 • Toegevoegde waarde buiten het reeds bestaande onderzoek: wat draagt het bij aan het leven van mensen met depressie en hun naasten?
 • Houdt het rekening met een persoonsgerichte benadering?
 • Is het onderzoeksresultaat toepasbaar in de praktijk?
 • Verbetert het onderzoek de maatschappelijke participatie van mensen met een depressie?

3. Belangrijk om rekening mee te houden

 • Hoe is de betrokkenheid van de Depressie Vereniging tijdens het onderzoek? Is er reële inbreng op doel, vraagstelling en de te verwachten opbrengsten?
 • Hebben mensen die deelnemen aan het onderzoek juiste en volledige informatie?
 • Hebben zij keuzevrijheid als het om hun belangen gaat?
 • Hoe worden cliënten geïnformeerd over complicaties en neveneffecten (van behandelingen, interventies en dergelijke)?
 • Zijn de kosten van eventuele personele inzet opgenomen in de begroting? In ieder geval reiskosten én een vacatieregeling voor vrijwilligers. Bij voorkeur ook andere, reële kosten voor vrijwilligers en het organiseren en op peil houden van hun inzet.
 • Krijgt de vereniging de resultaten teruggekoppeld? Werkt de vereniging mee, dan is het nodig dat mensen met depressie kunnen profiteren van de uitkomst. Zorg dus minimaal voor een leesbare korte samenvatting die op de website van de Depressie Vereniging kan worden gepubliceerd.

Wanneer geen medewerking

In de volgende situaties zal de Depressie Vereniging geen medewerking verlenen aan onderzoekaanvragen:

 • Onderzoekers die ‘op het laatste moment’ medewerking van de Depressie Vereniging vragen.
  Er zijn onderzoekers die een week voor het indienen aanvraag bij een fonds ‘nog even’ een handtekening komen halen voor een aanbevelingsbrief. Hierdoor is geen daadwerkelijke inbreng mogelijk.
 • Aanvragen die buiten het kennisbeleid van de Depressie Vereniging vallen. Lees daarom eerst De Kennisagenda Depressie.
Inloggen
Back To Top