Doel: cliëntenperspectief centraal in onderzoek

Ons doel is helder. De vereniging wil graag dat er goed onderzoek plaatsvindt waar mensen met depressie baat bij hebben. Wij willen dat onze inzet goed benut wordt en dat het cliëntenperspectief serieus wordt genomen. We beogen een ‘win-win-situatie’ voor mensen met depressie als zij meewerken. Bij het accepteren van een onderzoeksvraag kijken we hier dan ook serieus naar en stellen van tevoren de monitoring ervan vast.

Criteria voor samenwerking

1. Termijn voor overleg

Minimaal 3 weken voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bij een fonds en 4 weken in geval van vakantieperiodes/vrije dagen. Stuur het verzoek om medewerking naar info@depressievereniging.nl met in de onderwerpregel ‘Onderzoek’.

2. Inhoudelijke criteria

De onderzoeker maakt in de aanvraag expliciet, dat hij/zij de:

 • Kennisagenda Depressie heeft betrokken bij de aanvraag. De Depressie Vereniging verwacht dit terug te zien in de aanvraag. Niet alleen wat betreft het onderwerp (is het een prioriteit van de Depressie Vereniging?) maar ook wat betreft de eigen regie van de cliënt. bijdrage aan keuzes van mensen met depressie en versterking van gebruik van kennis in de praktijk.
 • Toegevoegde waarde buiten het reeds bestaande onderzoek: wat draagt het bij aan het leven van mensen met depressie en hun naasten?
 • Houdt het rekening met een persoonsgerichte benadering?
 • Is het onderzoeksresultaat toepasbaar in de praktijk?
 • Verbetert het onderzoek de maatschappelijke participatie van mensen met een depressie?

3. Belangrijk om rekening mee te houden

 • Hoe is de betrokkenheid van de Depressie Vereniging tijdens het onderzoek? Is er reële inbreng op doel, vraagstelling en de te verwachten opbrengsten?
 • Hebben mensen die deelnemen aan het onderzoek juiste en volledige informatie?
 • Hebben zij keuzevrijheid als het om hun belangen gaat?
 • Hoe worden cliënten geïnformeerd over complicaties en neveneffecten (van behandelingen, interventies en dergelijke)?
 • Zijn de kosten van eventuele personele inzet opgenomen in de begroting? In ieder geval reiskosten én een vacatieregeling voor vrijwilligers. Bij voorkeur ook andere, reële kosten voor vrijwilligers en het organiseren en op peil houden van hun inzet.
 • Krijgt de vereniging de resultaten teruggekoppeld? Werkt de vereniging mee, dan is het nodig dat mensen met depressie kunnen profiteren van de uitkomst. Zorg dus minimaal voor een leesbare korte samenvatting die op de website van de Depressie Vereniging kan worden gepubliceerd.

Wanneer geen medewerking

In de volgende situaties zal de Depressie Vereniging geen medewerking verlenen aan onderzoekaanvragen:

 • Onderzoekers die ‘op het laatste moment’ medewerking van de Depressie Vereniging vragen.
  Er zijn onderzoekers die een week voor het indienen aanvraag bij een fonds ‘nog even’ een handtekening komen halen voor een aanbevelingsbrief. Hierdoor is geen daadwerkelijke inbreng mogelijk.
 • Aanvragen die buiten het kennisbeleid van de Depressie Vereniging vallen. Lees daarom eerst De Kennisagenda Depressie.
Inloggen
Back To Top

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Op deze online plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd andere mensen met depressie ontmoeten.Je kunt ervaringen in het omgaan met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden, en vragen stellen aan andere ervaringsdeskundigen.

Op Depressie Connect gaat het om de vraag; “Wat heb je geleerd tijdens je depressie(s)?”.

Hier vallen veel verschillende thema’s onder, waar op de community ruimte voor is. Hoeveel ellende een depressie ook met zich meebrengt,

Depressie Connect is bedoeld om te praten over hoe jij met depressie leert leven. Iedereen die te maken heeft met depressie(s) en anderen met ervaringskennis wil treffen om de weg naar herstel te bespreken is welkom om deel te nemen aan de community.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Welkom op Depressie Connect! De online community voor naasten van mensen met depressie.

Op deze plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd, andere mensen ontmoeten die iemand met depressie in hun omgeving hebben.

Je kunt steun vinden bij anderen, zelf om hulp vragen, ervaringen over het leven met iemand met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden en vragen stellen.

Op Depressie Connect gaat het om het omgaan met de zorgen over en voor iemand met depressie. Naasten kunnen op Depressie Connect

ondersteuning vinden bij andere naasten. De community is bedoeld om jouw ervaringen als naaste te delen met lotgenoten.

Er is ruimte voor veel verschillende thema’s, bijvoorbeeld; “Wat helpt je in het (goed) omgaan met iemand met depressie in je omgeving?”,

“Waar loop je tegenaan in je relatie/vriendschap met die persoon en hoe ga je hiermee om?”.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.