Word lid Doneer nu

Onderzoek volgens leden erg belangrijk

27 oktober 2015

Uit de top 10: er is meer kennis nodig over nieuwe behandelmogelijkheden (64%) en (het voorkomen van) terugval bij een depressie (60%). Het zijn belangrijke uitkomsten van een raadpleging onder leden van de Depressie Vereniging die plaatsvond in de zomer van 2015. 

De Depressie Vereniging krijgt vaak het verzoek van onderzoekers en kennisinstituten om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Maar wat is belangrijk? Welke nieuwe kennis is nodig? Wat heeft prioriteit? Om na te gaan wat de leden belangrijk vinden heeft de vereniging een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is naar 160 leden gegaan. Maar liefst 94 personen stuurden een ingevulde vragenlijst terug. Ook vroeg de vereniging of mensen geïnteresseerd zijn om mee te werken aan onderzoek. Interessant is dat 81% dat wil doen.

 Top 10

Van de genoemde onderwerpen en kennisgebieden die volgens de leden prioriteit hebben bij het doen van onderzoek, heeft de vereniging een top 10 opgesteld.

 • Nieuwe behandelingen (64%)
 • Terugval en het voorkomen ervan (60%)
 • Medicatie en gebruik van medicijnen (57%)
 • Wat kan ik zelf doen als ik depressief ben? (57%)
 • Ervaringsverhalen en ervaringskennis (46%)
 • Goed omgaan met stemmingen en emoties (45%)
 • Begeleiding en ondersteuning (41%)
 • Preventie en vroege opsporing (40%)
 • Afbouwen van medicatie (36%)
 • Omgaan met tijd, energie en dagritme (36%)

 Persoonlijke reacties

De vragenlijst gaf ook aanleiding tot persoonlijke reacties. Enkele citaten:

 • “Bij de officiële instanties is nog te weinig bekend over wat juist bij zwaar depressieve mensen van essentieel belang is om suïcide te voorkomen.”
 • “Er is nog steeds te veel onwetendheid over depressie. (..) Er wordt veel te luchtig over gedaan. Ik heb ongelooflijk veel eenzaamheid ondervonden.”
 • “Mijn ervaringen met bejegening door sommige hulpverleners waren soms zo beroerd dat ik er 16 jaar na de opnames nog regelmatig last van heb.”
 • “Doe onderzoek naar oorzaken van depressie zoals bijvoorbeeld werkdruk of maatschappelijke druk en doe daar dan wat aan in plaats van te gemakkelijk medicatie voorschrijven.”
 • “Doe nader onderzoek naar verband trauma in kindertijd en depressie. Stem therapieën hierop af.

 Vervolg

Het bestuur van de vereniging zal de prioriteiten die er leven uitdragen en bespreken met onderzoekers. Daarbij worden de belangrijkste wensen opgenomen in het beleidsplan 2016-2018. Voor nieuwe onderzoeken zal de vereniging de leden benaderen die graag hun steentje bijdragen. Ook wordt er op 27 november een bijeenkomst georganiseerd met leden van de vereniging en onderzoekers.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital