Word lid Doneer nu

Mensen met langdurige psychische problemen willen meer werken

24 oktober 2014

Werken is voor velen om vele redenen belangrijk. Het kabinet heeft voor de komende periode niet voor niets zo sterk op brede stimulering van arbeidsparticipatie ingezet. De Participatiewet, die begin 2015 in werking treedt, heeft als doel om ook meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Hoe zit het eigenlijk met de werksituatie van mensen met langdurige psychische problemen en hun ervaringen en wensen op dit gebied? Een antwoord op dergelijke vragen is ook belangrijk gezien de veranderingen in het landelijke zorgbeleid voor mensen uit deze doelgroep. Zo wordt in het kader van ‘ambulantisering’ hulp en ondersteuning steeds meer in de eigen omgeving van mensen geboden, in plaats van binnen instellingen. Deze factsheet geeft een actueel en concreet beeld van de werksituatie van volwassenen met aanhoudende psychische problemen. Dit is gebaseerd op een enquête in het najaar van 2013 onder 574 leden van het panel Psychisch Gezien. De factsheet geeft ook inzicht in de veranderingen op het gebied van werk ten opzichte van 2010.

Enkele bevindingen

Ongeveer één op de vijf leden heeft een betaalde baan en veel leden (46%) doen vrijwilligerswerk. De werksituatie- en beleving is vergelijkbaar met de situatie in 2010. Een vijfde ziet af van solliciteren vanwege mogelijke reacties op hun psychische klachten van anderen.

Lees en/of download de gehele factsheet

Op de website www.psychischgezien.nl/~/media/Themasites/PsychischGezien/Downloads/AF1331%20factsheet%20panel%20psychischgezien%202014_digitale%20versie.ashx kunt u de gehele factsheet lezen en/of downloaden.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital