Word lid Doneer nu

MamaKits online, zwangere deelnemers gezocht

14 mei 2014

NB. Dit onderzoek is inmiddels afgerond! (Red. 19-1-2017)

Je bent zwanger! Je had verwacht dat je blij en gelukkig zou zijn. Maar toch
kun je niet echt genieten. Je voelt je moe, vaak somber of angstig, je hebt het
gevoel dat je de situatie niet aan kunt. Je snapt niet wat er aan de hand is met
je. Je schaamt je voor je gevoelens en verbergt ze voor de omgeving, want
deze verwacht meestal een gelukkige en blije zwangere vrouw.
Herken je je hierin? Doe mee aan MamaKits online, onderzoek naar een
nieuwe zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met last van depressieve en
angstklachten.
zwangere vrouw MamaKits

Online aan de slag
“Voor veel vrouwen is het tijdens de zwangerschap te vermoeiend en ingewikkeld
om naast hun werk, de zwangerschapscontroles en de zwangerschapsgymnastiek
andere afspraken buitenshuis te maken. Dan kan een internet behandeling een
uitkomst bieden”, vertelt VUmc-wetenschapper mw. Heller. “Daarom hebben wij
MamaKits online ontwikkeld.”

Depressie en angst bij zwangerschap
Depressieve- en angstklachten komen tijdens de zwangerschap regelmatig voor.
Maar liefst 17 % van de vrouwen heeft klachten, en 12% voldoet daarbij aan de
criteria voor een depressieve- of angststoornis. Omdat de klachten overlappen
met andere veel optredende zwangerschapsklachten denken veel vrouwen en hun
omgeving dat ‘het erbij hoort’. Maar het is juist belangrijk om psychische
klachten vroegtijdig te herkennen en er iets aan te doen.

MamaKits online
Gebruikers van de online cursus leren in een zestal lessen om hun zorgen en
problemen op een rijtje te zetten en te overwinnen. Tijdens de cursus krijgt de
gebruiker ondersteuning van een coach. De zelfhulpcursus bestaat uit
informatie, (huiswerk)opdrachten en oefeningen.

Onderzoek
Onderzoekers van VU en VUmc volgen hoe de zwangere vrouwen de cursus
ervaren, of deze cursus voldoende aansluit bij hun behoefte en of de cursus hen
voldoende helpt. Door middel van loting wordt bepaald wie het nieuwe
behandelaanbod volgt en wie in de controlegroep terecht komt. Deelnemers aan
de controlegroep kunnen wanneer zij dit willen na hun zwangerschap alsnog de
online cursus volgen.

mamakits_logo2B_groot

Meer informatie:
Mw. H. Heller
T (020) 444 01 96
E hm.heller@vumc.nl
www.mamakits.nl/onderzoek

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital