Word lid Doneer nu

Lotgenotengroepen depressie: terugblik en vooruitblik door Nathalie Kelderman, directeur

Op 26 september jl. was er een terugkomdag voor de gespreksbegeleiders van de lotgenotengroepen. Ik was daar ook aanwezig. Voor mij was het een hele mooie kans om weer in contact te komen met de mensen die dit belangrijke werk namens ons doen. Het was fantastisch om de grote gevarieerde groep (circa 50 mensen) te zien, die zich vrijwillig inzet voor andere mensen met (ervaring met) depressie.

Er is veel gebeurd op dit gebied sinds ik in 2014 met mijn werk voor de Depressie Vereniging begon. Er waren toen maar enkele lotgenotengroepen van de Depressie Vereniging, ik kan me herinneren in Amsterdam en in Alkmaar. Het uitbreiden van het aanbod van deze groepen was een grote wens van mij. Mijn wens was dat zoveel mogelijk mensen deel zouden kunnen nemen aan een lotgenotengroep. zodat de (h)erkenning en steun die de deelnemers elkaar geven voor wie daar behoefte aan heeft beschikbaar is. Eind 2017 is deze wens al voor een deel uitgekomen.

Pilotproject Lotgenotengroep

In 2015 kregen we de kans, gesteund door het VSB fonds een pilotproject te starten. Tijdens deze projectperiode hebben we het aantal lotgenotengroepen weten uit te bouwen tot circa 25 groepen. Voor een groep gestart kan worden vindt er het nodige voorbereidende werk plaats: deelnemers registeren, informeren, gespreksbegeleiders werven, trainen, locatie zoeken etc. En ook tijdens het ‘draaien’ van een groep is er terugkoppeling nodig tussen gespreksbegeleiders en de landelijke projectmedewerker, Kristin Swennes. Kristin heeft er sinds haar start in het pilotproject met grote inzet steeds voor gezorgd dat deze dingen goed lopen.

Na het pilotproject van een jaar kregen we van het VSB fonds en het KANSfonds de mogelijkheid om het netwerk binnen twee jaar verder uit te bouwen (van mei 2016-mei 2018). Daarnaast zouden we ons in deze projectperiode richten op het vinden van structurele financiering voor de groepen. Met vereende krachten zijn Kristin, René Borkus (projectleider) en ik aan de slag gegaan om te zorgen dat we er een daadwerkelijk landelijk netwerk van konden maken. Op dit moment zijn er circa 50 groepen en staat er een aantal in de startblokken. Er zijn in de grote steden meerdere groepen, maar ook buiten de Randstad zijn we goed vertegenwoordigd. Ook zijn we diverse samenwerkingsrelaties aangegaan met regionale cliëntenorganisaties/GGZsteunpunten.

Ervaringsdeskundige gespreksbegeleiders

De vraag naar de groepen blijft onverminderd groot. Per maand melden zich gemiddeld 60 mensen via de website aan. Bij ongeveer 5 aanmeldingen in een stad gaat gezocht worden naar ervaringsdeskundige gespreksbegeleiders. Soms lukt dit snel, soms duurt het wat langer. Nadat ze de training hebben ontvangen en er een locatie is gevonden kunnen ze starten. Door dit proces komt het voor dat sommige deelnemers enige tijd moeten wachten voor de groep van start gaat. Dit is helaas niet te voorkomen, maar we proberen hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Dit jaar zijn we begonnen met het werken met regiocoördinatoren. De bedoeling is dat zij de eerste contactpersonen zijn voor de deelnemers en de gespreksbegeleiders. Iedere regiocoördinator heeft een aantal provincies onder zijn/haar hoede. Via deze link stellen zij zich aan je voor. We zijn erg blij met deze mensen, die een cruciale rol vervullen binnen het netwerk.

Vermeldenswaardig is verder de evaluatie die tijdens deze projectperiode is gestart. De eerste resultaten zijn positief te noemen. De deelnemers geven de groepen gemiddeld een 7.8, wat ons het signaal geeft dat we op de goede weg zijn.

Financiering

En dan: het vinden van structurele financiering. René Borkus en ik zijn hiervoor diverse wegen aan het bewandelen. We hebben contacten gelegd met Zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, GGZ instellingen en verschillende gemeenten. Hoewel alle gesprekspartners het belang van de lotgenotengroepen onderstrepen, is het lastig een passend financieringskader te vinden voor de groepen. Ook zijn we in gesprek met ZonMw om te kijken of we tot een onderzoeksaanvraag kunnen komen, die de effecten van de lotgenotengroepen onderzoekt. Al deze initiatieven hebben nog niet tot een concrete vervolgfinanciering geleid. Maar we blijven uiteraard zoeken naar andere mogelijkheden. We hopen dat dit uiteindelijk tot resultaten zal leiden.

Ik begon mijn stukje met de terugkomdag van 26 oktober. Wat ik merkte was dat er veel energie in de groep zat, en dat gaf mij moed en hoop voor de toekomst. Met die energie kan ik weer vooruit om ervoor te zorgen dat we verder kunnen bouwen. Dank jullie wel!

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital