Word lid Doneer nu

Interview bij u thuis over uw ervaring, om anderen te helpen

9 maart 2018

‘Samen komen we verder’

 

Amber Dings van de Universiteit Utrecht wil graag meer inzicht krijgen in de ervaringen van mensen die een depressie hebben meegemaakt en welke ervaring zij hebben met lotgenotencontact. Zij vraagt of mensen, bij voorkeur thuis, hierover geïnterviewd willen worden met als doel anderen hiermee te helpen. Doet u mee? Hieronder haar oproep. 

 

Als mensen een ernstige ziekte meemaken, leren zij daar veel van. Hoe ga je om met de somberheid? Hoe geef je opnieuw betekenis en invulling aan je dagen? Hoe zorg je voor je rust als je een tijd minder goed slaapt? Dit soort kennis kan jou helpen, maar je kan er ook anderen mee helpen. We noemen dit ‘ervaringskennis’.

Ervaringskennis kan een waardevolle bijdrage leveren aan lotgenoten
Ook de wetenschap heeft dit onderwerp opgepikt. Echter, er is nog weinig onderzoek gedaan naar de toepassing van ervaringskennis ter ondersteuning van mensen met depressieve klachten. Meer kennis hierover is belangrijk zodat de inzet van ervaringen met depressie in de praktijk nog beter wordt.

Ik wil u graag interviewen om meer inzicht te krijgen in ervaringskennis bij depressie
Mijn naam is Amber Dings en ik studeer in Utrecht. Door middel van interviews probeer ik meer inzicht te krijgen in de kenmerken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij depressie. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe hebben mensen het ontwikkelingsproces van hun depressie ervaren? Op welke manier hebben zij betekenis aan hun depressie gegeven? Welke ervaringen hebben zij met lotgenotencontact?

Wilt u mij vertellen over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij depressie?
Ik ben op zoek naar volwassenen die 1) tijdens hun depressie contact hebben gehad met mensen die zelf ook ervaring hebben met depressie of 2) als ervaringsdeskundige op het gebied van depressie werken of hebben gewerkt. De gesprekken zullen naar verwachting in april worden gevoerd, bij voorkeur in een voor u vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis. De gesprekken duren ongeveer een uur tot vijf kwartier. Elke bijdrage zal anoniem en vertrouwelijk behandeld worden.

Wilt u vertellen over uw eigen ervaringen met depressie en het lotgenotencontact? Of heeft u vragen over (deelname aan) dit onderzoek?

U kunt mij een e-mail sturen via a.d.dings@uu.nl of u kunt mij bellen of WhatsAppen via 0620969237.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Amber Dings

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital