Word lid Doneer nu

Inbreng patiënten bij de Zorgstandaard Depressie en Dysthymie

15 juni 2016

De Depressie Vereniging heeft aanbevelingen gegeven voor de nieuwe Zorgstandaard depressie en dysthymie. Deze Zorgstandaard geeft de maatstaf voor goede kwaliteit van zorg bij mensen met depressie en dysthymie.

De Zorgstandaard is belangrijk voor behandelaars en voor patiënten, omdat het een overzicht geeft van de zorg voor depressie van preventie tot nazorg. Voor patiënten geeft het inzicht in welke zorg er voor depressie voorhanden is en welke mogelijkheden er zijn. Door dit te weten zijn mensen met een depressie beter geïnformeerd en kunnen zij ook vragen om een bepaalde behandeling.

Aanpak vereniging

De Depressie Vereniging vindt het belangrijk dat de kennis van patiënten wordt meegenomen bij het opstellen van de Zorgstandaard. Daarom heeft de vereniging twee dingen gedaan om de ervaringskennis van patiënten erbij te betrekken.

  1. Een focusgroep dysthymie: deze groep heeft aandacht besteed aan welke zorg nu nodig is specifiek voor mensen met dysthymie en wat er nu gemist wordt in de zorg voor mensen met dysthymie.
  2. Een vragenlijst over terugvalpreventie. 

Resultaten en aanbevelingen

De resultaten van de focusgroep hebben geleid tot drie aanbevelingen voor de Zorgstandaard:

  • Geef in de Zorgstandaard handvatten voor het verbeteren van een vroege herkenning van dysthymie. Met name bij kinderen en jong volwassenen.
  • Inzichtgevende psychotherapie zou bij dysthymie als voorkeursbehandeling moeten worden aangemerkt.
  • Benadruk dat mensen met dysthymie de nazorg, controle en snelle toegang tot behandeling nodig hebben die horen bij een chronische aandoening.

De vragenlijst naar terugvalpreventie is ingevuld door 476 personen: een mooi resultaat.

De resultaten van de vragenlijst tonen aan dat er op dit moment te weinig aandacht is tijdens de behandeling voor het voorkomen van terugval. Zo blijkt dat 58% van de deelnemers geen terugvalpreventieplan heeft gemaakt samen met de hulpverlener. Dit is gezien het terugvalrisico zorgwekkend. Daarnaast geeft 40% van de deelnemers aan dat er niet is besproken wat je moet doen als de klachten terugkomen. Dit zijn getallen die gezien het risico op terugval te hoog zijn.

Zelf doen

Behandeling bij depressie is belangrijk; wat ook belangrijk is is wat mensen zelf kunnen doen om een nieuwe depressie te voorkomen. 83% van de deelnemers geeft aan zelf maatregelen te nemen om een terugval te voorkomen. Het gaat dan o.a. om de volgende dingen: het aanpassen van de leefstijl (24%), waaronder meer bewegen, het vinden van structuur en een goed leefritme (14%), inschakelen van netwerk (11%) en mindfulness (8%). Uit de vragenlijst komt naar voren dat mensen dus naast de behandeling die ze hebben ontvangen, ook heel goed in staat zijn hun leven zo in te richten dat het risico op een terugval verminderd wordt. 

Zie ook

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital