Word lid Doneer nu

 De onderschatte mening van de patiënt

Het oogpunt van patiënten wordt in depressiebehandelingen vaak over het hoofd gezien. De kennis over wat patiënten zelf denken te kunnen bijdragen aan hun herstel en omgaan met depressie is onvoldoende, wordt weinig ingezet in behandelingen en wordt nog te weinig onderzocht.
De afdeling Stemmingstoornissen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam doet onderzoek naar behandeling van depressie vanuit het perspectief van de patiënt. In het onderzoek door R.A. van Grieken is onderzocht welke factoren als belemmerend ervaren worden voor herstel tijdens de behandeling van de depressieve patiënt.

Waar het om draait is: ‘Hoe kunnen patiënten naar hun mening zelf bijdragen aan het herstel van hun depressie en wat helpt patiënten om zo goed mogelijk om te kunnen omgaan met depressies en welke zelfhulp ervaren zij als het meest behulpzaam?’.
Deze vragen zijn van belang omdat meer dan de helft van de patiënten onvoldoende verbetering ervaart van hun behandeling en er veel kritiek is op de werkwijze van de behandelaren.

Voor dit onderzoek zijn 27 patiënten geïnterviewd, die recent werden behandeld. Uit de resultaten kwamen vier in het oog springende belemmerende thema’s naar voren:

  1. Gebrek aan duidelijkheid en overeenstemming over de oorzaak van de depressie en inhoud van de behandeling;
  2. Gebrek aan vertrouwen in de behandelaar;
  3. Onbereikbaarheid van de behandelaar;
  4. Onvoldoende betrokkenheid van familie en naaste omgeving in de behandeling.

Behandelaren moeten voor deze factoren aandacht hebben tijdens de behandeling. Hierdoor ontstaat een meer open communicatie tussen behandelaar en patiënt, groeit het vertrouwen in de behandelaar en behandeling en verbetert de bereikbaarheid en worden beslissingen samen genomen. Het doel moet zijn een vanuit de patiënt als geslaagd ervaren behandeling.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders (Patient perspectives on how treatment can impede their recovery from depression, 2014; 167: 153 – 159). Daarnaast zijn ze op 16 september 2014 gepresenteerd op het internationale congres van de World Psychiatric Association in Madrid. Het AMC heeft de resultaten al een aantal maal opgenomen in colleges en lezingen, en worden ook gepresenteerd op verschillende instellingen voor depressie behandelingen zoals het AMC en het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Er is een vervolgonderzoek gestart waarmee het perspectief van patiënten, naast betrokkenen en behandelaren onderzocht wordt op de werkzame factoren van depressie behandeling. Dus de omgekeerde vraagstelling vanuit meerdere invalshoeken.
Naar verwachting worden de resultaten hier van in de loop van 2015 bekend.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital