Word lid Doneer nu

Herziening Standaard Depressie voor Huisartsen en richtlijn Depressie voor psychiaters

In de komende maanden wordt een start gemaakt met de actualisering van de Standaard Depressie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de aanpassing van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie. Deze laatste is toe aan een volledige herziening. De standaard van de NHG wordt gedeeltelijk aangepast, vooral op het onderwerp medicatie. De termen richtlijnen en standaarden lijken vaak door elkaar heen te worden gebruikt naast de zogenoemde generieke modules (die van toepassing zijn op meerdere psychische aandoeningen). In zijn algemeenheid worden richtlijnen opgesteld door de beroepsgroepen (in dit geval de psychiaters oftewel de NVVP) en worden de standaarden in de GGZ gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de belangrijkste partijen binnen de GGZ, Akwa-GGZ. Bart Groeneweg is namens Mind en de Depressie Vereniging lid van dit bestuur. Het kost vaak veel tijd om een richtlijn op te stellen. Ook tijdens deze periode verschijnen nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en zeker ook in de periode daarna. Richtlijnen zijn vooral gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek en moeten daarom ook regelmatig herzien worden. De laatste versie van de richtlijn Depressie is in 2013 verschenen. Vandaar dat een actualisatie nodig is. Standaarden worden vaak gebaseerd op de richtlijnen en zijn eenvoudiger, korter en zo veel mogelijk vanuit het perspectief van de cliënten geschreven. Het ligt daarom voor de hand dat bij beide aanpassingen ook de Depressie Vereniging een belangrijke bijdrage levert. Inmiddels zijn knelpunten geïnventariseerd en gaan beide werkgroepen voortvarend aan de slag. Wij houden je periodiek op de hoogte van de vorderingen. De bestaande richtlijnen kan je vinden op de Website van de NVVP (www.nvvp.net) en de huidige standaard Depressie voor huisartsen op: www.nhg.org 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital