Word lid Doneer nu

Fantaseer je depressie weg – onderzoek RUG

18 juli 2014

Ben je hersteld van meerdere depressieve episodes en gebruik je antidepressiva? Heb je interesse in onderzoek om terugval in depressie te voorkomen? Geef dan je contactgegevens door via: doorbreekdepressie@gmail.com

Depressie

Depressie wordt gezien als een recidiverende aandoening. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hersteld zijn van een depressie een grote kans hebben op depressieve terugval (na 1 episode 50%, na 2 episodes 70% en na 3 episodes 90% kans op depressieve terugval). Behandeling van depressie moet daarom niet alleen gericht zijn op herstel van depressie maar ook op het voorkomen van terugval, zogenaamd terugvalpreventie.

Doel

De Vakgroep Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen wil in samenwerking met andere universiteiten, instellingen en huisartsen in het land onderzoeken of een psychologische training beschermend werkt tegen een depressieve terugval. In deze training leren mensen wat ze zelf kunnen doen om een terugval te voorkomen.

De onderzoekers willen weten of de psychologische training in combinatie met het doorgebruiken van het antidepressivum, meer bescherming biedt tegen een terugval dan  alleen een antidepressivum. Daarnaast willen ze onderzoeken of de psychologische training voldoende bescherming biedt in plaats van het doorslikken van een antidepressivum.  Welke rol speelt de manier van denken bij een terugval en in hoeverre kan de psychologische training de manier van denken beïnvloeden?

De psychologische training: Fantaseer je depressie weg

Deze in Nederland ontwikkelde vaardigheidstraining is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Uit onderzoek uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), blijkt deze training beschermend te werken tegen depressieve terugval over een periode van 2 jaar en zelfs over 5.5 jaar (Bockting e.a., 2005; 2009). De training bestaat uit acht wekelijkse sessies van twee uur. Deze sessies zijn meestal laat op de dag, soms ’s avonds en worden zoveel mogelijk in je eigen omgeving gegeven.

In deze training leer je wat je zelf kan doen om terugval te voorkomen. Er is veel aandacht voor het veranderen van het denken. Je leert  hoe bepaalde negatieve gedachten invloed kunnen hebben op je gevoelens en stemming. Daarbij train je vaardigheden die kunnen helpen om deze negatieve gedachten te verminderen, door alternatieve gedachten te formuleren die je minder kwetsbaar maken voor terugval in een depressieve episode. Er is specifiek aandacht voor positieve herinneringen en dagdromen. Elke sessie krijg je opdrachten mee. Dit thuiswerk is meestal goed te doen in circa tien minuten per dag. Deze opdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de training.

De therapeuten die de trainingen uitvoeren zijn ervaren in de cognitieve gedragstherapie. De training zal uiteindelijk resulteren in een persoonlijk preventieplan, waarin is opgenomen wat je kan doen om te voorkomen dat je opnieuw een depressieve episode doormaakt.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital