Word lid Doneer nu

Ervaringsdeskundige-interviews over Depressie Connect

30 oktober 2019

Met het onderzoek ‘De Kracht van Depressie,’  is gekeken hoe  ervaringskennis anderen met een depressie kan helpen. Het directe resultaat van het onderzoek is een online comminuty waar mensen met depressie(s) en hun naasten/familie hun ervaringen kunnen delen.

Wij spraken met Peter Oostelbos, één van de deelnemers aan het onderzoek en ervaringesdeskundige. Lees hieronder het hele interview.

” Lotgenoten begrijpen elkaar eerder en beter en kunnen daardoor ook goed van elkaar leren.”

Naam: Peter Oostelbos |
Leeftijd: 65
 | Betrokken als: lid onderzoeksteam van Dorien Smit. |

Wat is je motivatie om mee te doen aan het onderzoek?

De aanleiding van het onderzoek, het onderzoek zelf, en de uitkomsten ervan hebben een overlap met mijn eigen onderzoek en mijn boek. Dat heeft voor mij een duidelijke meerwaarde. Bovendien ben ik een groot voorstander van het inzetten van ervaringsdeskundigheid als ondersteuning, al of niet in combinatie met vormen van behandeling. Lotgenoten begrijpen elkaar eerder en beter en kunnen daardoor ook goed van elkaar leren.

Wat was jouw bijdrage in het onderzoek?
Inbreng van eigen ervaringsdeskundigheid, deelname aan alle bijeenkomsten, meewerken aan ontwikkeling van de vragenlijst van Dorien voor haar interviews, meedenken aan het te maken product, feedback geven, documenten lezen en van commentaar voorzien, testen van het product, implementatie (laatste twee punten ga ik nog doen). Wellicht ook beheer.

Wat vind je sterke en minder sterke punten in dit onderzoek?
De opzet en uitvoering van het onderzoek vind ik erg goed. Met name de brainstormbijeenkomsten bij ReShape vond ik verfrissend en vernieuwend en hebben sterk bijgedragen aan de uitkomsten van het onderzoek. Ik ben een grote fan van ‘Out of the box’-denken.

Wat kan de nieuwe online community Depressie Connect daaraan bijdragen?
De online community kan in alles wat ik hierboven noem een bijdrage leveren en daardoor een belangrijke ontmoetingsplek worden voor mensen met depressie. Vraag en antwoord komen bij elkaar. Het wordt een bibliotheek van kennis en ervaring. Laagdrempelig, gratis beschikbaar, eventueel anoniem, veilig, etc.

Waarom is ervaringskennis met lotgenoten delen in jouw ogen belangrijk?
Hierboven zeg ik het eigenlijk al: lotgenoten begrijpen elkaar eerder en beter. Herkenning en erkenning is zó belangrijk. Elkaar steunen, troosten, helpen.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital