Word lid Doneer nu

Onderzoekvrijwilliger Sebastian Henrion vertelt over zijn participatie bij wetenschappelijke onderzoeken.

Tekst: Maria van Amerongen

‘Er wordt goed geluisterd naar de Depressie Vereniging’

Zelf is hij een aantal keer depressief geweest. Onder meer dat motiveerde de 33-jarige Sebastian Henrion als onderzoekvrijwilliger mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar depressie. De Depressie Vereniging wil namelijk met een pool van vrijwilligers bijdragen aan onderzoeken van onder meer universiteiten.

Sebastian werkt mee aan twee langlopende onderzoeken. Het eerste heet MARIO, oftewel Mood And Resilence In Offspring. Het gaat over de grote risicofactor voor kinderen op het ontstaan van een depressie als een van de ouders ook een stemmingsstoornis heeft. Sebastian: “Kinderen zijn dan niet alleen erfelijk belast, maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving. Daardoor ontwikkelt meer dan 50 procent van hen voor zijn 35ste depressieve klachten.”

Dit onderzoek wil in samenwerking met andere organisaties dit percentage verlagen. Die andere partijen zijn onder meer universiteiten en patiënten- en belangenorganisaties. De genoemde kinderen tussen de 12 en 25 jaar worden gevolgd om beschermende en risicofactoren voor het ontstaan van een depressie te onderzoeken. Daarnaast worden emoties en gedrag van de kinderen gemeten. Als derde wordt gekeken hoe door in te grijpen depressieve klachten kunnen worden voorkomen.” Bij het MARIO-onderzoek is een infographic gemaakt met de resultaten van het vooronderzoek. Klik hier voor de infographic.

Zelfdodingen laten afnemen

Het tweede project waaraan Sebastian meewerkt, wil het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20 procent verlagen. Dit moet met behulp van subsidie in vier jaar zijn bereikt. Onder meer GGZ-instellingen en GGD’s helpen initiatiefnemer GGZ Breburg mee. Er wordt een monitoringssysteem op poten gezet waarmee mensen die een risico lopen op zelfdoding eerder in beeld komen bij hulpverleners. Daarbij moet er een betere samenwerking tussen hulpverleners ontstaan op het moment dat de zorg wordt overgedragen aan een andere hulpverlener.

Tot nog toe kijkt Sebastian wat de onderzoeken inhouden. Hij levert vervolgens eventueel commentaar  en beziet of ze wel relevant zijn om de steun van de Depressie Vereniging te krijgen en dus mogelijk subsidie.

Ervaringsdeskundigheid is belangrijk

Sebastian studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek en deed ruim vier jaar onderzoek in de biomechanica. Ook werkte hij in onderzoekscentra in het buitenland. Sinds twee jaar is hij fulltime in dienst bij Boskalis, een bedrijf dat onder meer windmolens installeert op zee.

“Onderzoekers komen maar moeilijk aan patiënten om mee te werken. Maar het is belangrijk dat de patiëntbelangen en de ervaringsdeskundigheid van patiënten in onderzoeken naar boven wordt gebracht. Ook vind ik dat de resultaten in de eerste plaats bij de patiënten terecht moeten komen, in een taal die ze begrijpen”, zegt hij.

Sebastian is altijd met antidepressiva behandeld. Maar hij had niet het gevoel dat die medicatie op de patiënt was afgestemd. “Dat moet beter kunnen”, vindt hij. “Vandaar dat ik het ermee eens ben dat de kans dat onderzoekers subsidie krijgen voor onderzoek naar depressie groter is als ze de patiëntenverenigingen erbij betrekken.”

Sebastian: “Ik doe mee voor de mensen die die stem niet hebben in dit soort dingen. Het kost me niet veel tijd en energie. Ik vind deelname belangrijk om de herkenning en de behandeling van depressies beter te krijgen.” Hij vervolgt: “Wat het mooie is, is dat er meestal goed wordt geluisterd naar de standpunten van de Depressie Vereniging.”

Betere aansluiting bij patiënten

Zo kan de Depressie Vereniging ervoor zorgen dat onderzoek beter aansluit bij de wensen van de patiënten. Er lopen nu meerdere onderzoeken waarbij ervaringsdeskundigen als onderzoeksvrijwilliger zijn aangesloten. Binnen een van deze projecten ontwikkelt een onderzoeksteam samen met een aantal ervaringsdeskundigen een app voor je smartphone om terugval te voorkomen. Bij een tweede project worden online trainingen ontwikkeld die in de huisartsenpraktijk door patiënten gebruikt kunnen worden om slaap-, stress- en piekerklachten te verminderen. Weer een ander project richt zich op de ontwikkeling van een yogatraining met aanvullende oefenfilmpjes om zo depressieve klachten te laten afnemen.

Daarnaast zijn langlopende onderzoeken ter financiering ingediend waaraan de vereniging een serieuze bijdrage kan leveren. Het onderzoek genaamd L’Ideale onderzoekt de relatie tussen depressie, eetstoornissen en het lichaamsbeeld van jonge meisjes en gebruikt deze informatie om een verbeterde behandeling te ontwikkelen. Het onderzoek Voluit Leven tijdens de Zwangerschap is een studie die de weerbaarheid van de zwangere vrouw wil verhogen om zo de kans op een postnatale depressie te verminderen.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital