Word lid Doneer nu

De Depressie Vereniging en het Depressie Gala 2020

20 januari 2020

Ook dit jaar wordt het Depressie Gala gehouden. Het Gala is momenteel veelvuldig in het nieuws, doordat naar aanleiding van een reportage van Nieuwsuur in de publieke opinie vraagtekens worden gezet bij de financiële gang van zaken rondom het Depressie Gala.

De Depressie Vereniging juicht de beginselen van het Depressie Gala toe omdat het bijdraagt aan de doelstelling van de Vereniging: het uit de taboesfeer halen van depressie. De Vereniging is echter niet betrokken bij de organisatie van het gala. Wel zal de Vereniging dit jaar voor het eerst aanwezig zijn met een stand op het gala, om haar activiteiten te promoten onder de doelgroep. De Depressie Vereniging is vooral een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks € 55.000,- subsidie ontvang van VWS om haar kernactiviteiten uit te kunnen voeren. De Depressie Vereniging zou graag meer financiële ondersteuning ontvangen om het omvangrijke maatschappelijke vraagstuk -depressie- op te pakken. Tot nu toe is de Depressie Vereniging geen doel geweest om ondersteund te worden vanuit de fondsenwerving bij het Gala. Wij vinden dat jammer.

De Depressie Vereniging hoopt wel dat de doelstelling van het Depressie Gala, het bespreekbaar maken van depressies, niet overschaduwd wordt door de berichtgeving over de financiële kant van de zaak.

Voor meer informatie: Vincent Mispelblom Beyer (bestuurslid): 06 54 79 62 51.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital